Walstraat

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Brugge
Deelgemeente Brugge
Straat Walstraat

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Brugge - deel B (geografische inventarisatie: 01-01-2004 - 31-12-2004).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Van Katelijnestraat naar Walplein. Naam, die voor het eerst wordt vermeld in 1342, verwijst naar de ligging in de nabijheid van de tweede stadsomwalling. Korte, nagenoeg rechte gekasseide straat. Vrij gave, 16de tot 17de-eeuwse bebouwing, doorbroken door nieuwbouw (nummer 2) en eenvoudige eenheidsbebouwing van vier huizen van 1846 (nummers 4-10).

  • Stadsarchief Brugge, Bouwvergunningen, nummer 103/1846.
  • DEVLIEGHER L. 1975: De huizen van Brugge, Kunstpatrimonium van West-Vlaanderen 2-3, Tielt, 431.

Bron: Gilté S., Vanwalleghem A. & Van Vlaenderen P. 2004: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Brugge, Middeleeuwse stadsuitbreiding, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 18NB Zuid, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Gilté, Stefanie; Van Vlaenderen, Patricia & Vanwalleghem, Aagje

Datum tekst: 2004

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Magdalenakwartier

Brugge (Brugge)

omvat Burgerhuis

Walstraat 12-14, Brugge (West-Vlaanderen)

omvat Burgerhuis

Walstraat 16, Brugge (West-Vlaanderen)

omvat Hoekhuis

Walstraat 7, 11, Brugge (West-Vlaanderen)

omvat Stadswoning

Walstraat 18, Brugge (West-Vlaanderen)

omvat Stadswoningen

Walstraat 1-5, Brugge (West-Vlaanderen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.