Werkhuisstraat

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Brugge
Deelgemeente Brugge
Straat Werkhuisstraat

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Brugge - deel B (geografische inventarisatie: 01-01-2004 - 31-12-2004).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Van Nieuwe naar Oude Gentweg. Eertijds zogenaamd "Kleine Eekhoutstraat" zie nabijgelegen uitgang van de Eekhoutabdij ter hoogte van Nieuwe Gentweg nummers 49-51. De huidige benaming verwijst naar het voormalige werkhuis (nummer 7-9). In 1841, afbraak van het 16de-eeuwse godshuis "De Tollenaere" met tuin en kapel, zich situerend ter hoogte van de parking van nummer 9. Heden residentiële functie en administratieve functie.

Korte en rechte gekasseide straat. Oostelijke straathelft gedomineerd door het gebouwencomplex van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap (nummer 7-9). Voorts vrij uniforme bebouwing van breedhuizen van drie à vijf traveeën en drie bouwlagen met al dan niet bepleisterde lijstgevels uit de 19de eeuw onder meer nummers 5, 10, 14 en 16 (1870). Nummers 18-20, 19de-eeuwse eenheidsbebouwing van twee woonhuizen van zeven traveeën, deels aangepast in 1844 met name door het verhogen van de bovenste vensters en uniformeren van kroonlijsten volgens die van de net gebouwde gevel van nummer 22. Nummers 24-28, geheel van drie woningen uit de eerste helft van de 19de eeuw.

  • Stadsarchief Brugge, Bouwvergunningen, nummer 62/1844, nummer 151/1870.
  • BEUCKELS L., Brugse vestingen, Brugge, 1985, p. 99-102.

Bron: Gilté S., Vanwalleghem A. & Van Vlaenderen P. 2004: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Brugge, Middeleeuwse stadsuitbreiding, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 18NB Zuid, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Gilté, Stefanie; Van Vlaenderen, Patricia & Vanwalleghem, Aagje

Datum tekst: 2004

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Magdalenakwartier

Brugge (Brugge)

omvat Herenhuis De Cleene Eeckhoute

Nieuwe Gentweg 100, Werkhuisstraat 1, Brugge (West-Vlaanderen)

omvat Rasp- en gasthuis

Werkhuisstraat 9, Brugge (West-Vlaanderen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.