Stalijzerstraat

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Brugge
Deelgemeente Brugge
Straat Stalijzerstraat

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Brugge - deel B (geografische inventarisatie: 01-01-2004 - 31-12-2004).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Van Schaar- naar Gevangenisstraat. Zogenaamd naar het klooster van de staelijzerbroeders (Franciscaner Derde-Ordebroeders) dat zich van circa 1245 tot de inname door het Sint-Trudoklooster (zie Nieuwe Gentweg) in 1588 situeerde ter hoogte van de huidige Magdalenakerk zie weergave op de kaart van Marcus Gerards (1562). Straat met licht krommend tracé, oorspronkelijk ten zuidwesten lopend van Koningin Astridpark, doch sinds de bouw van het woon- en winkelcomplex (2000) ter vervanging van de voormalige gevangenis "'t Pandreitje", loopt de straat dood. Bebouwing ter hoogte van het pleintje in de Schaarstraat gedomineerd door de 19de-eeuwse pastorie van de Magdalenaparochie. Na straatkromming (nummers 1-6), pastiche van 16de, 17de en 18de-eeuwse architectuur uit jaren 1960-1970; inrit naar achterliggende garageboxen.

  • BEUCKELS L., Brugse vestingen, Brugge, 1985, p. 31-33.
  • RYCKAERT M., Historische Stedenatlas van België, Brussel, 1991, p. 202.

Bron: Gilté S., Vanwalleghem A. & Van Vlaenderen P. 2004: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Brugge, Middeleeuwse stadsuitbreiding, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 18NB Noord, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Gilté, Stefanie; Van Vlaenderen, Patricia & Vanwalleghem, Aagje

Datum tekst: 2004

Relaties

omvat Pastorie van de Heilige Magdalenaparochie

Stalijzerstraat 19, Brugge (West-Vlaanderen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.