Violierstraat

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Brugge
Deelgemeente Brugge
Straat Violierstraat

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Brugge - deel B (geografische inventarisatie: 01-01-2004 - 31-12-2004).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Betrokken personen

Beschrijving

Van Schaarstraat naar Boninvest. Benaming, reeds vermeld in het vierde kwart van de 14de eeuw, waarbij afkomst niet helemaal duidelijk is: mogelijk zogenaamd naar bloem of huisnaam. Tweede straathelft vanaf Gapaardstraat pas aangelegd circa 1900; voorheen haast volledig ingenomen door blekerijvelden. Nummer 7, voormalige Sint-Gregoriusschool, opgetrokken in 1879 door ridder L. Ruzette en in 1892 uitgebreid met feestzaal; sinds afschaffing van school in 1956 en verbouwingswerken in 1962 is het pand in gebruik als parochiaal centrum Heilige Magdalena .

Gekasseide straat met lichte knik ter hoogte van kruising met Gapaardstraat. Heterogene bebouwing van uitsluitend breedhuizen van twee à drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldaken, voornamelijk daterend uit 19de-eeuw tot 20ste eeuw, onder meer nummers 15, 17, 19, 21 en 23. Dominerende eenheidsbebouwing van twee à elf woningen van twee traveeën en twee bouwlagen: nummer 9-13 gebouwd in 1884; nummer 18-20; nummer 22-24 van 1883; nummer 29-33; nummer 39-49; nummer 44-66 van 1875; nummer 51-59 + Vizierstraat nummer 80; nummer 52-58 van 1877; nummer 63-73; nummer 70-72; nummer 75-95; nummer 76-78. Nummer 5, breedhuis van drie traveeën en twee bouwlagen met Vlaamse gevel in historiserende stijl, gebouwd in 1928 naar ontwerp van architect U. D'Helft (Brugge) in plaats van twee éénlaagshuizen. Nummer 14-16, twee panden van 1908 volgens spiegelbeeld, met lijstgevels in historiserende stijl uitgewerkt met geglazuurde baksteen voor als banden doorgetrokken onder-, tussen- en bovendorpels. Nummers 36, 38 en 40, soortgelijke panden van 1909. Nummers 8 en 37, banale baksteenbouw uit jaren 1970. Nummer 2-6, recente nieuwbouw

  • Stadsarchief Brugge, Bouwvergunningen, nummer 99/1875, nummer 54/1877, nummer 55/1883, nummer 92/1884, nummers 231 en 427/1909.
  • BAES W., WILLEMS J., DE BLIECK A., Van Rame tot Coupure, Brugge, 1997, p. 152-153.

Bron: Gilté S., Vanwalleghem A. & Van Vlaenderen P. 2004: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Brugge, Middeleeuwse stadsuitbreiding,Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 18NB Zuid, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Gilté, Stefanie; Van Vlaenderen, Patricia & Vanwalleghem, Aagje

Datum tekst: 2004

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Magdalenakwartier

Brugge (Brugge)

omvat Stadswoning

Violierstraat 3, Brugge (West-Vlaanderen)

omvat Stadswoningen

Violierstraat 25-27, Brugge (West-Vlaanderen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.