Willemijnendreef

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Brugge
Deelgemeente Brugge
Straat Willemijnendreef

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Brugge - deel B (geografische inventarisatie: 01-01-2004 - 31-12-2004).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Van Schaarstraat naar Boninvest. Eertijds zogenaamd de "Dreve"; huidige benaming verwijst naar het voormalige willemijnenklooster zogenaamd "Sint-Antoniusdal", op de hoek van de Boninvest en Gentpoortstraat zie Boninvest.
Op de Marcus Gerardskaart (1562) is haast onbebouwde straat enkel ingenomen door ommuurde tuinen. Sinds oudsher uitsluitend bewoning. Heden ook ingang naar de Heilig Hartschool zie Gentpoorstraat.

Gekasseide straat met lichte knik en verbredend tracé met gezicht op de toren van de Sint-Magdalena- en Catharinakerk. Vrij uniforme bebouwing uit de tweede helft van de 19de eeuw tot de 20ste eeuw. Dominerende eenheidsbebouwing. Nummers 1-49, zesentwintig arbeiderswoningen van 1838 met kordonvormende lekdrempel van baksteen op de lagere bovenverdieping; sommige panden later aangepast onder meer nummers 47 en 49 van drie traveeën en doorbroken door poort. Eveneens uit de eerste helft van de 19de eeuw: nummers 2-8 en 12-16, geheel van telkens vier woningen. Nummers 63-71, geheel van vijf lage enkelhuizen uit de 20ste eeuw volgens spiegelschema en onder meer voorzien van Vlaamse gevels en klimmende dakkapellen in lokale 17de-eeuwse trant. Nummer 22-28, voormalig godshuis "Paruitte", dubbelhuis van vijf traveeën en één bouwlaag onder zadeldak (nok parallel aan de straat; mechanische pannen), gebouwd in 1896 en aansluitend, onder een versoberde vorm, bij de lokale doorsnee-architectuur van de 17de eeuw. Bakstenen lijstgevel met deurtravee uitlopend op een tuitgeveltje waarin rondboognis met beeld van Maria met Kind; tudorboogdeur en bolkozijnen onder gekoppelde ontlastingsbogen met open voeg. Voorts banale baksteenbouw uit jaren 1960.

  • Stadsarchief Brugge, Bouwvergunningen, nummer 148/1838.

Bron: Gilté S., Vanwalleghem A. & Van Vlaenderen P. 2004: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Brugge, Middeleeuwse stadsuitbreiding, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 18NB Zuid, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Gilté, Stefanie; Van Vlaenderen, Patricia & Vanwalleghem, Aagje

Datum tekst: 2004

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Magdalenakwartier

Brugge (Brugge)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.