Willemstraat

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Brugge
Deelgemeente Brugge
Straat Willemstraat

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Brugge - deel B (geografische inventarisatie: 01-01-2004 - 31-12-2004).

Juridische gevolgen

Beschrijving

Doodlopende zijstraat van Eekhoutstraat. Oorspronkelijk zogenaamd "Willem Dullestraatje" naar bewoner, later geëvolueerd tot "Heer Willemstraatje" zie kaart van Marcus Gerards (1562); tevens in de loop van de 16de eeuw zogenaamd "Pandstraatje" omwille van de nabijheid van "'t Pand" zie Pandreitje.
Volgens archeologische resten, net zoals de Eekhoutstraat en Garenmarkt, belangrijke middeleeuwse vestingplaats van leerlooiers. Op kaart van Marcus Gerards (1562) afgebeeld als enige verbinding naar de volledig gesloten handelsgalerij "'t Pand". Sinds begin 2000 leidt het straatje naar nieuwbouw- project "'t Pandreitje" met ondergrondse parking, winkelcentrum en appartementen naar ontwerp van architecten Haverhals-Heylen (Antwerpen).

Rechte, gekasseide straat gedomineerd door nieuwbouwcomplex op hoek met Eekhoutstraat met winkel- en woonruimte rondom binnenpleintje, gerealiseerd naar ontwerp van ontwerp- en studiebureau Desmedt-Depuydt (Brugge).

Bron: Gilté S., Vanwalleghem A. & Van Vlaenderen P. 2004: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Brugge, Middeleeuwse stadsuitbreiding, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 18NB Zuid, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Gilté, Stefanie; Van Vlaenderen, Patricia & Vanwalleghem, Aagje

Datum tekst: 2004

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Magdalenakwartier

Brugge (Brugge)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.