Zwarteleertouwersstraat

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Brugge
Deelgemeente Brugge
Straat Zwarteleertouwersstraat

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Brugge - deel B (geografische inventarisatie: 01-01-2004 - 31-12-2004).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Van Predikheren- naar Schaarstraat. Benaming verwijst naar de vroegere aanwezigheid van de leertouwers die zwart leer bewerkten. Reeds in 1469 vestiging van het bakkersambacht met bijhorende kapel, in de loop van de 18de eeuw verbouwd tot classicistisch geheel (nummers 22-26). Sinds de 16de eeuw locatie van belangrijke brouwerij "Van der Ghote", gelegen op bouwblok tussen Engel-, Zwarte en Witteleertouwersstraat zie 't Zweerd. Vanaf de 17de eeuw, bouw van het godshuis "de La Fontaine" (nummer 68-80) op de hoek met de Schaarstraat.

Nagenoeg rechte straat met kasseien bedekt. Gevarieerde bebouwing doch voornamelijk breedhuizen van twee à vijf traveeën en twee à drie bouwlagen onder zadeldak; verankerde, al dan niet beschilderde, bakstenen lijstgevels uit de 19de eeuw (nummers 3-5, 11-15, 14, 16-18, 19, 32, 35, 67, 69 en 71), ook bepleisterde (nummers 6, 28, 30, 39, 43, 45 en 57) of beraapte (nummer 66). Meer specifiek: nummer 45 van 1836, nummer 35 - oorspronkelijk slechts twee bouwlagen - van 1837, nummer 14 van 1848, nummer 43 van 1868, nummer 6 van 1871, nummers 3-5 van 1886, nummer 19 van 1890, nummer 57 verhoogd in 1910. Nummer 50-52, soortgelijk pand van vier traveeën en oorspronkelijk twee en sinds 1856 twee en een halve bouwlaag, behoorde circa 1866 met linker travee tot nummer 54. Nummers 11-15, eenheidsbebouwing van drie woningen van telkens drie traveeën en twee bouwlagen, opgetrokken in 1845 doch mogelijk deels met oudere kern zie verankeringen. Soortgelijke lijstgevels uit de eerste helft van de 19de eeuw zoals nummers 34, 46-48. Nummer 65, breedhuis met bepleisterde 19de-eeuwse lijstgevel van vijf traveeën en drie bouwlagen, volledig verbouwd tot appartementen. Nummers 7, 36, baksteenbouw uit het tweede tot derde kwart van de 20ste eeuw met historiserende inslag. Nummer 49 gebouwd in 1965 na sloop van de magazijngevel van 1830 geritmeerd door zeven rondbogen. Nieuwbouw: nummer 7, 41, 46-48, nummers 56, 58, 60 ter vervanging van vier 16de tot 17de-eeuwse panden.

  • Stadsarchief Brugge, Bouwvergunningen, nummer 119/1836, nummer 3/1848, nummer 140/1856, nummer 134/1866, nummer 25/1868, nummer 159/1871, nummer 57/1890, nummer 16/1910.
  • ARNOU R., FORMESYN M., Brugge nog sconer? Een wandeling door het hedendaagse Brugge, Brugge, 1989, nummer 8.
  • DEVLIEGHER L. 1975: De huizen van Brugge, Kunstpatrimonium van West-Vlaanderen 2-3, Tielt, 464 en 466.

Bron: Gilté S., Vanwalleghem A. & Van Vlaenderen P. 2004: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Brugge, Middeleeuwse stadsuitbreiding, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 18NB Zuid, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Gilté, Stefanie; Van Vlaenderen, Patricia & Vanwalleghem, Aagje

Datum tekst: 2004

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Magdalenakwartier

Brugge (Brugge)

omvat Brouwerswoning Van der Ghote bij de brouwerij 't Zweerd

Zwarteleertouwersstraat 49A, Brugge (West-Vlaanderen)

omvat Burgerhuis

Zwarteleertouwersstraat 47, Brugge (West-Vlaanderen)

omvat Burgerhuis Het Paradijs

Zwarteleertouwersstraat 20, Brugge (West-Vlaanderen)

omvat Godshuis De La Fontaine

Zwarteleertouwersstraat 68-72, Brugge (West-Vlaanderen)

omvat Godshuis van de bakkers

Kruitenbergstraat 14, Zwarteleertouwersstraat 22-26, Brugge (West-Vlaanderen)

omvat Hoekhuis

Zwarteleertouwersstraat 21, Brugge (West-Vlaanderen)

omvat Huis De Engel

Zwarteleertouwersstraat 54, Brugge (West-Vlaanderen)

omvat Stadswoning

Zwarteleertouwersstraat 10, Brugge (West-Vlaanderen)

omvat Stadswoning

Zwarteleertouwersstraat 1, Brugge (West-Vlaanderen)

omvat Stadswoning

Zwarteleertouwersstraat 63, Brugge (West-Vlaanderen)

omvat Stadswoning

Zwarteleertouwersstraat 51, Brugge (West-Vlaanderen)

omvat Stadswoning

Zwarteleertouwersstraat 37, Brugge (West-Vlaanderen)

omvat Stadswoning

Zwarteleertouwersstraat 17, Brugge (West-Vlaanderen)

omvat Stadswoning

Zwarteleertouwersstraat 33, Brugge (West-Vlaanderen)

omvat Stadswoning

Zwarteleertouwersstraat 25-27, Brugge (West-Vlaanderen)

omvat Stadswoning

Zwarteleertouwersstraat 23, Brugge (West-Vlaanderen)

omvat Stadswoning

Zwarteleertouwersstraat 8, Brugge (West-Vlaanderen)

omvat Stadswoningen

Zwarteleertouwersstraat 2-4, Brugge (West-Vlaanderen)

omvat Stadswoningen

Zwarteleertouwersstraat 53-55, Brugge (West-Vlaanderen)

omvat Stadswoningen

Zwarteleertouwersstraat 61, Brugge (West-Vlaanderen)

omvat Stadswoningen

Zwarteleertouwersstraat 29-31, Brugge (West-Vlaanderen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.