Beursplein

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Brugge
Deelgemeente Brugge
Straat Beursplein

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Brugge - deel B (geografische inventarisatie: 01-01-2004 - 31-12-2004).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Rechthoekig plein omringd door Hauwerstraat, Maagdenstraat, Sint-Maartensbilk en Zwijnstraat. Ontstaan op de gronden van het vroegere slachthuis, dat naar de wijk Sint-Pieters werd overgebracht. Sinds 1967 naamgeving naar de huidige jaarbeurshal.

Van 1829 tot 1957 lokalisatie van het openbaar slachthuis naar ontwerp van architect J.B. Rudd (Brugge). Gelegen in nabijheid van de Vrijdagmarkt waar de veemarkt was gelegen. Om de bouw mogelijk te maken werd het bouwblok tussen Hauwerstraat, Zwijnstraat, Sint-Maartensbilk en Maagdenstraat onteigend en de aanwezige woningen werden gesloopt. Achter de huizen lag de Kersenboomgaard met aan de zijde van de Sint-Maartensbilk een groot huis dat later de directeur van het slachthuis herbergde. Het huidig uitzicht van het plein dateert van 1967 en wordt bepaald door een jaarbeurshal, opgetrokken naar ontwerp van Groep Planning (Brugge). De rest van het plein werd omgevormd tot parkeerterrein.

  • Stadsarchief Brugge, Bouwvergunningen, nr. 42/1967.
  • RAU J., D'HONDT J., De Brugse parochies. Het leven in Sint-Salvator, Sint-Jacobs, Sint-Gillis, Brugge, 1988, p. 79.
  • RAU J., Een eeuw Brugge. 1800-1900, deel 1, 2001, p. 265-267.

Bron: Gilté S., Vanwalleghem A. & Van Vlaenderen P. 2004: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Brugge, Middeleeuwse stadsuitbreiding, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 18NB Zuid, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Gilté, Stefanie; Van Vlaenderen, Patricia & Vanwalleghem, Aagje

Datum tekst: 2004

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van West-Bruggekwartier

Brugge (Brugge)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.