Fonteinstraat

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Brugge
Deelgemeente Brugge
Straat Fonteinstraat

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Brugge - deel B (geografische inventarisatie: 01-01-2004 - 31-12-2004).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Van Boeveriestraat naar Hendrik Consciencelaan, een rechte gekasseide straat. Eertijds zogenaamd "Neckerstraetkin" naar een waterduivel die voornamelijk in de buurt van waterputten leefde. De oorspronkelijke naam is geleidelijk aan verdrongen door de huidige naamgeving zogenaamd naar de hier aanwezige waterput.

Homogeen straatbeeld tot stand gekomen na verkaveling in 1882. Enerzijds bouwen op naakte grond en anderzijds vervangen van oudere barokpanden. In 1883 opgevat als eenheidsbebouwing waarvan de ene meer uitgewerkt is dan de andere. Rijhuizen van twee à drie traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak. Bakstenen lijstgevels, soms met sierankers, en met licht getoogde of rechthoekige muuropeningen in vlakke bakstenen omlijsting

  • Stadsarchief Brugge, Bouwvergunningen, zonder nummer 1822, nummer 115/1883.

Bron: Gilté S., Vanwalleghem A. & Van Vlaenderen P. 2004: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Brugge, Middeleeuwse stadsuitbreiding, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 18NB Zuid, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Gilté, Stefanie; Van Vlaenderen, Patricia & Vanwalleghem, Aagje

Datum tekst: 2004

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Boeveriewijk

Brugge (Brugge)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.