Hauwerstraat

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Brugge
Deelgemeente Brugge
Straat Hauwerstraat

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Brugge - deel B (geografische inventarisatie: 01-01-2004 - 31-12-2004).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Van Vrijdagmarkt naar Hendrik Consciencelaan. Deze straat komt reeds in documenten van 1290 voor. De oudste vermeldingen wijken evenwel af van huidige schrijfwijze. Geen verklaring voor naamgeving.

Straat met verschillende bestemmingen. Hotelfunctie bij het begin van de straat, ondergebracht in weinig innovatieve nieuwbouw. Administratieve functie in het midden van de straat. Woonfunctie overwegend op het einde van de straat onder meer met studentenhome op de hoek van de Maagdenstraat in banale nieuwbouw.

Het huidige straatbeeld is geleidelijk aan tot stand gekomen. Marcus Gerards (1562) tekent een dicht bebouwde straat met zowel diep- als breedhuizen soms met bijhorende ommuurde tuin. In 1829 wijzigt het straatbeeld grondig door de oprichting van het openbaar slachthuis naar ontwerp van architect J.B. Rudd (Brugge). Hierdoor verdwijnen de aanwezige woningen. In de loop van de 19de eeuw worden de percelen geleidelijk aan volgebouwd zie nummers 9-11 (1837) in plaats van muur; nummer 5 (1864) in plaats van twee woningen; nummer 19 (1898), nummers 21-23 (1842) in plaats van twee lage woningen. Het einde van de straat werd in 1875 heraangelegd naar aanleiding van het algemeen saneringsplan vastgelegd bij K.B. van 23 december 1875 zie nummers 29-33. Ook in de loop van de tweede helft van de 20ste eeuw verandert het straatbeeld grondig door het bouwen van de jaarbeurshal naar ontwerp van Groep Planning (Brugge), het bijhorende parkeerterrein in 1967 in plaats van het openbaar slachthuis, de bouw van het politiebureau op braakliggend terrein en de uitbreiding van het hotels aan de Boeveriestraat en de Vrijdagmarkt, laatst genoemde in plaats van een pand met laatgotische tudorboogpoort.

  • Stadsarchief Brugge, Bouwvergunningen, nummer 82/1837, nummer 132/1842, nummer 82/1864, nummer 10/1898, nummer 42/1967.
  • DEVLIEGHER L. 1975: De huizen van Brugge, Kunstpatrimonium van West-Vlaanderen 2-3, Tielt, 117.

Bron: Gilté S., Vanwalleghem A. & Van Vlaenderen P. 2004: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Brugge, Middeleeuwse stadsuitbreiding, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 18NB Zuid, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Gilté, Stefanie; Van Vlaenderen, Patricia & Vanwalleghem, Aagje

Datum tekst: 2004

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van West-Bruggekwartier

Brugge (Brugge)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.