Hendrik Consciencelaan

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Brugge
Deelgemeente Brugge
Straat Hendrik Consciencelaan

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Brugge - deel B (geografische inventarisatie: 01-01-2004 - 31-12-2004).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Van Boeverie- naar Smedenstraat. Tot 1883 zogenaamd Boeverievest naar de hier aanwezige stadsvestingen, Boeveriepoort en -straat. Sinds 1883 met de heraanleg van dit kwartier huidige naamgeving naar belangrijk schrijver Hendrik Conscience (1812-1883).

Gekasseide straat met recht tracé en afzonderlijk fietspad gelijklopend met de vesten, aangelegd in 1984. Versterking met grosso modo bewaard middeleeuws profiel zie hoge binnenwal, lage buitenwal, brede binnenvestinggracht. Sinds 1288/1386 aanwezigheid van het "oud waterhuis". In 1879 heraanleg van de Boeverievest in typische Engelse landschapsstijl naar ontwerp van landschapsarchitect H. van Hulle (Gent). Rijk aan honderdjarige bomen zoals Canadese populieren, moerascipressen, platanen, een treurbeuk en een bruine beuk.

Lang onbebouwd gebied. Verkaveling vanaf 1879. Straat kan onderverdeeld worden in drie delen. Van voormalige Boeveriepoort tot de Van Voldenstraat: godshuiscomplexen "Reyphins" (nummers 2-11) van 1905 naar ontwerp van architect A. De Pauw (Brugge) en de godshuizen "Roussel" (nummers 12-15) van 1905. Van de Van Volden- tot de Hauwerstraat voornamelijk grote woningen. Van de Hauwerstraat tot de Smedenstraat eenvoudige bebouwing.

  • ADRIANSENS W., Groen Brugge, 1987, p. 74-75.
  • BEERNAERT B., Open Monumentendag Vlaanderen, 2000, p. 135-140.
  • Brugge, nu en straks, 1984, p. 10.

Bron: Gilté S., Vanwalleghem A. & Van Vlaenderen P. 2004: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Brugge, Middeleeuwse stadsuitbreiding, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 18NB Zuid, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Gilté, Stefanie; Van Vlaenderen, Patricia & Vanwalleghem, Aagje

Datum tekst: 2004

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Boeveriewijk

Brugge (Brugge)

omvat Eenheidsbebouwing van sociale woningen

Hendrik Consciencelaan 12-18, 13-17, Brugge (West-Vlaanderen)

omvat Gelijkaardige burgerhuizen

Hendrik Consciencelaan 24, 25, Brugge (West-Vlaanderen)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Gelijkaardige burgerhuizen

Hendrik Consciencelaan 26, 27, Brugge (West-Vlaanderen)

omvat Godshuis Reyphins

Hendrik Consciencelaan 2-10, 3-11, Brugge (West-Vlaanderen)

omvat Godshuizencomplex Ondermarck

Van Voldenstraat 13-17, Hendrik Consciencelaan 19, 20, Brugge (West-Vlaanderen)

omvat Oud waterhuis

Hendrik Consciencelaan zonder nummer, Brugge (West-Vlaanderen)

omvat Woonhuis van A. Duclos

Hendrik Consciencelaan 23, Brugge (West-Vlaanderen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.