Paalstraat

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Brugge
Deelgemeente Brugge
Straat Paalstraat

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Brugge - deel B (geografische inventarisatie: 01-01-2004 - 31-12-2004).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Van Smedenstraat naar Lane. De straatnaam refereert vermoedelijk aan een grenspaal of een paalsteen, die de scheiding aangeeft tussen twee verschillende rechtsgebieden of twee verschillende eigendommen. Gekasseide straat met recht tracé .

Straatbeeld grondig gewijzigd na de grote brand van 1415. Huidig straatbeeld aan westzijde bepaald door een schoolgebouw lopend tot aan de evenwijdige Kammakersstraat. Schoolgebouw weergegeven op Poppkaart (1865) met de naam "Ecole Gardienne Louise Marie", nu Centrum voor deeltijds kunstonderwijs. Gevelwanden met overwegend 19de-eeuwse bebouwing in plaats van oorspronkelijke 16de- tot 17de-eeuwse bebouwing. Thans arbeiderswoningen van twee traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (Vlaamse pannen) zie nummers 13-17. Nummers 10-20 meer uitgewerkt onder meer geblokte ontlastingsbogen met diamantkoppen op de sluit- en aanzetstenen zie nummers 10-20. Sommige bewaren 19de-eeuws schrijnwerk zie nummer 14, nummers 22-24, nummer 30. Voorts ook nieuwbouw in historiserende of in weinig vernieuwende stijl zie nummer 9 van 1956, nummer 15, nummer 36, nummers 40-42, nummer 46 met ervoor een armpomp. Begin van straat ingenomen door nummers 2-8 die een symmetrisch geheel vormen.

  • DEVLIEGHER L. 1975: De huizen van Brugge, Kunstpatrimonium van West-Vlaanderen 2-3, Tielt, 278.
  • RYCKAERT M., De omvang van de "grote brand" te Brugge in 1415, in Biekorf, LXXVI, 1975-1976, p. 23-29.

Bron: Gilté S., Vanwalleghem A. & Van Vlaenderen P. 2004: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Brugge, Middeleeuwse stadsuitbreiding, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 18NB Zuid, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Gilté, Stefanie; Van Vlaenderen, Patricia & Vanwalleghem, Aagje

Datum tekst: 2004

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van West-Bruggekwartier

Brugge (Brugge)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.