Zevensterrestraat

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Brugge
Deelgemeente Brugge
Straat Zevensterrestraat

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Brugge - deel B (geografische inventarisatie: 01-01-2004 - 31-12-2004).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Van Smedenstraat naar Lane. Gekasseide straat met recht tracé . Oorspronkelijke naam "Kleine Smedenstraat" in gebruik tot de 17de eeuw. Huidige naamgeving naar hoekpand bij Smedenstraat zogenaamd "Zevensterre".

Het huidige straatbeeld is geleidelijk aan tot stand gekomen. Oudste bebouwing opklimmend tot de 16de eeuw. Begin van straat gemarkeerd door hoekpanden bij de Smedenstraat. Oostzijde wordt grotendeels vanouds ingenomen door percelen die één geheel vormen met panden aan de Hoefijzerlaan. Voormalige tuinmuur met steunberen wordt in de loop van de 19de eeuw opgetrokken. Zoals onder meer blinde bakstenen muur horend bij Hoefijzerlaan nummer 21, getypeerd door afgekante lisenen en spaarvelden bovenaan afgewerkt met klossen. Tussen nummers 2 en 4 voormalig pakhuis oorspronkelijk deel uitmakend van de brouwerij "De Hoefijzer" gelegen aan de Hoefijzerlaan nummer 7. Volgens bouwvergunning van 1919 ook aanwezigheid van gebouwen horend bij een dans- en feestzaal gelegen aan de Hoefijzerlaan. Overige percelen in de loop van de 19de eeuw ingenomen door woningen van twee traveeën en twee bouwlagen soms opgenomen in een eenheidsbebouwing zie nummers 4-6 (1847), nummers 8-12 (1837) opgevat zoals de panden nummers 1-3 (1847), nummers 9-15. Gebouwen in historiserende stijl zie nummer 2 van circa 1953 gebouwd op 17de-eeuwse resten zie kelder met fragment voorzien van zware scheibogen, doorlopend onder naastliggende panden. Weinig innoverende nieuwbouw voor de overige panden.

  • Dienst Monumentenzorg en Stadsvernieuwing Brugge, Fiche, 1976.
  • Stadsarchief Brugge, Bouwvergunningen, nummer 67/1837, nummer 29/1847, nummer 76/1847, nummer 82/1919.

Bron: Gilté S., Vanwalleghem A. & Van Vlaenderen P. 2004: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Brugge, Middeleeuwse stadsuitbreiding, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 18NB Zuid, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Gilté, Stefanie; Van Vlaenderen, Patricia & Vanwalleghem, Aagje

Datum tekst: 2004

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van West-Bruggekwartier

Brugge (Brugge)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Pakhuis horend bij brouwerij De Hoefijzer

Zevensterrestraat zonder nummer, Brugge (West-Vlaanderen)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Stadswoningen

Zevensterrestraat 21, 21A, 23, Brugge (West-Vlaanderen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.