Zwijnstraat

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Brugge
Deelgemeente Brugge
Straat Zwijnstraat

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Brugge - deel B (geografische inventarisatie: 01-01-2004 - 31-12-2004).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Van Smeden- naar Hauwerstraat. Rechte, geasfalteerde straat. Naamgeving is afgeleid van de familienaam Zwijn. Marcus Gerards (1562) tekent de westelijke straatzijde als grosso modo volledig ingenomen door ommuurde tuinen; ertegenover dichter bebouwd met bijhorende ommuurde tuinen. Op Poppkaart (1865) straat volgebouwd, begin van straat met eenheidsbebouwing, oostzijde met achterhuizen horend bij panden aan de Vrijdagmarkt en westzijde met openbaar slachthuis van 1829, in 1967 vervangen door de huidige jaarbeurshal.

Oudste bebouwing opklimmend tot de 17de eeuw zie achterbouw van Vrijdagmarkt nummer 12. Voorts eenvoudige 19de-eeuwse lijstgevels (zie nummers 15-17) van kleinere omvang en nieuwbouwappartementen. Ook vleugel van hotel aan de Vrijdagmarkt. Achterbouw van de Vrijdagmarkt nummer 12. Een gebouw van één bouwlaag met witbeschilderde lijstgevel; tudorboogpoort waarboven een opgaand puntgeveltje met vlechtingen en een zolderopening en korfboognis. Rechts een dakkapel met een gelijkaardige zolderopening en korfboognis, alle met afgeschuinde dagkanten.

  • Stadsarchief Brugge, Bouwvergunningen, nummer 224/1969, nummer 117/1970, nummer 805/1973, nummer 1386/1973, nummer 1369/1981.
  • DEVLIEGHER L. 1975: De huizen van Brugge, Kunstpatrimonium van West-Vlaanderen 2-3, Tielt, 470.

Bron: Gilté S., Vanwalleghem A. & Van Vlaenderen P. 2004: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Brugge, Middeleeuwse stadsuitbreiding, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 18NB Zuid, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Gilté, Stefanie; Van Vlaenderen, Patricia & Vanwalleghem, Aagje

Datum tekst: 2004

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van West-Bruggekwartier

Brugge (Brugge)

omvat Stadswoning

Zwijnstraat zonder nummer, Brugge (West-Vlaanderen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.