Klokstraat

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Brugge
Deelgemeente Brugge
Straat Klokstraat

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Brugge - deel B (geografische inventarisatie: 01-01-2004 - 31-12-2004).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Van Boeveriestraat naar Hendrik Consciencelaan, gekasseide straat met licht gebogen tracé. Straatnaam in gebruik sinds 1579 en refererend aan de huisnaam het hoekpand aan de Klok- en de Boeveriestraat of aan de hier gevestigde klokkengieters.

Homogeen straatbeeld met overwegend eenheidsbebouwing zie onder meer nummers 11-17 (1838). Gebouwd op naakten grond of ter vervanging van woningen met Vlaamse gevel. Het begin van de straat wordt ingenomen door het kloostercomplex van de paters Kapucijnen. Einde van de straat afgezet door de zijgevels van de hoekpanden aan de Hendrik Consciencelaan. In de loop van het vierde kwart van de 20ste eeuw wordt het homogeen karakter doorbroken door de bouw van meerdere appartementsgebouwen zie nummers 7-9 uit de jaren 1970.

  • Stadsarchief Brugge, Bouwvergunningen, nummer 1363/1972, nummer 827/1974, nummer 888/1975.

Bron: Gilté S., Vanwalleghem A. & Van Vlaenderen P. 2004: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Brugge, Middeleeuwse stadsuitbreiding, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 18NB Zuid, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Gilté, Stefanie; Van Vlaenderen, Patricia & Vanwalleghem, Aagje

Datum tekst: 2004

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Boeveriewijk

Brugge (Brugge)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.