Verversrui

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Alternatieve naam Blauw-Handscherui
Provincie Antwerpen
Gemeente Antwerpen
Deelgemeente Antwerpen
Straat Verversrui

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Antwerpen (geografische inventarisatie: 01-01-1976 - 31-12-1992).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Tussen Vingerlingstraat en Falconplein. De naam daterend uit de 15de eeuw herinnert aan de wasplaats van de blauwververs; ook genoemd "Blauw Handscherui" naar een ververij van die naam. Overwelfd in 1830. Brede straat met een gebogen rooilijn bebouwd met banale lijstgevels uit de tweede helft van de 19de eeuw en het eerste kwart van de 20ste eeuw van drie traveeën en drie bouwlagen, bepleisterd, beschilderd of gecementeerd en weinig of niet versierd. Opvallend onregelmatige kroonlijstlijn. Iets rijker uitgewerkte nummer 11 (derde kwart van de 19de eeuw) met imitatievoegen (eerste bouwlaag), doorlopende lekdrempels en puilijst, centraal balkon met fraaie ijzeren leuning en rechthoekige vensters in geriemde omlijstingen.

Bron: De Munck-Manderyck M., Deconinck-Steyaert R. & Plomteux G. met medewerking van Linters A. 1979: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Antwerpen, Bouwen door de eeuwen heen 3NB, Brussel - Gent.

Auteurs: Manderyck, Madeleine; Plomteux, Greet & Steyaert, Rita

Datum tekst: 1979

Alle teksten

Relaties

maakt deel uit van Antwerpen - Historische binnenstad

Antwerpen (Antwerpen)

omvat Geheel van twee meergezinswoningen in art-nouveaustijl

Verversrui 14-18, Leguit 13, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Neoclassicistisch burgerhuis

Verversrui 20, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Neoclassicistisch burgerhuis

Verversrui 28, Antwerpen (Antwerpen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.