Begijnenkerkhof

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Mechelen
Deelgemeente Mechelen
Straat Begijnenkerkhof

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Mechelen historische binnenstad (geografische inventarisatie: 01-01-1982 - 31-12-1982).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Plein ten noorden van Sint-Alexius- en Catharinakerk, in twee gedeeld door de zuidvleugel van het voormalig cellebroedersklooster. De westzijde wordt ingenomen door garages met storend karakter, de oostzijde wordt grotendeels getypeerd door achtertuintjes en afsluitingsmuren.

Bron: Eeman M., Kennes H. & Mondelaers L. 1984: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Mechelen, Binnenstad, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 9N, Brussel - Gent.

Auteurs: Eeman, Michèle; Kennes, Hilde & Mondelaers, Lydie

Datum tekst: 1984

Relaties

maakt deel uit van Groot Begijnhof

Acht-Zalighedenstraat 1-3, 2-32, Begijnenkerkhof 1-7, Cellebroedersstraat 11-13, Conventstraat 2-24,...

omvat Cellebroedersklooster

Begijnenkerkhof 5-7, 6, Cellebroedersstraat 13, Mechelen (Antwerpen)

omvat Hoekgebouw

Begijnenkerkhof zonder nummer, Mechelen (Antwerpen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.