Cellebroedersstraat

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Mechelen
Deelgemeente Mechelen
Straat Cellebroedersstraat

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Mechelen historische binnenstad (geografische inventarisatie: 01-01-1982 - 31-12-1982).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Lange smalle straat die vertrekt van de Acht Zalighedenstraat en uitkomt in de Sint-Katelijnestraat. Op het einde van de 16de eeuw, aan de kant van de Twaalf Apostelenstraat, voor een deel ingelijfd bij het Groot Begijnhof. Benaming afkomstig van de cellebroeders die hier in de 15de en 16de eeuw hun klooster hadden. In 1614 verlieten zij hun gronden die werden ingenomen door het nieuw gestichte Convent der Acht Zaligheden. Dit gaf aanleiding tot het ontstaan van het Acht Zalighedenstraatje en tot het bouwen van een afsluitingsmuur in de Cellebroedersstraat. In 1774 "Sint-Antoniusstraat" of "Sint-Antoniusgang" genoemd naar de patroon van de cellebroeders waarvan er een beeld stond in de nis boven de ingang van de straat. In 1960 opnieuw geopend.

Rechterstraatzijde getypeerd door achtergevels en de restanten van het voormalige cellebroedersklooster. Linkerstraatzijde gemarkeerd door blinde muur. Aan de Sint-Katelijnestraat: getrapte bak- en zandstenen muur op vernieuwde plint met een geprofileerd rondboogpoortje, opgetrokken circa 1960 met hergebruikt materiaal. Bekronende nis van grijswitte steen met beeld van Sint-Begga (1963 door F. Labio naar oud voorbeeld). Oculus van gesinterde baksteen in de top; vernieuwde dekplaten en deels vernieuwde muurbanden.

Bron: Eeman M., Kennes H. & Mondelaers L. 1984: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Mechelen, Binnenstad, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 9N, Brussel - Gent.

Auteurs: Eeman, Michèle; Kennes, Hilde & Mondelaers, Lydie

Datum tekst: 1984

Relaties

maakt deel uit van Groot Begijnhof

Acht-Zalighedenstraat 1-3, 2-32, Begijnenkerkhof 1-7, Cellebroedersstraat 11-13, Conventstraat 2-24,...

omvat Cellebroedersklooster

Begijnenkerkhof 5-7, 6, Cellebroedersstraat 13, Mechelen (Antwerpen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.