Parochiekerk Sint-Jan

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Antwerpen
Deelgemeente Borgerhout
Straat Sint-Janstraat
Locatie Sint-Janstraat 23-25, Antwerpen (Antwerpen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Antwerpen (adrescontroles: 23-07-2007 - 23-07-2007).
  • Inventarisatie Antwerpen (geografische inventarisatie: 01-01-1976 - 31-12-1992).
Links

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Parochiekerk Sint-Jan

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is beschermd als monument Parochiekerk Sint-Jan

Deze bescherming is geldig sinds 16-01-1987.

Beschrijving

Neoromaanse kerk uit 1887-1890 naar een ontwerp van 1883 van architecten Hendrik Beyaert en François Baeckelmans; sacristie van 1898-1899 naar ontwerp van Karel Toen. Imposante driebeukige kruisbasiliek met zijkapellen, schip van zes traveeën, transept van één travee en koor (west) van drie traveeën met zijkoren.

Bakstenen kerk met gebruik van natuursteen voor de plint en kordons; leien zadel- en lessenaarsdaken. Vierkante toren (oost) van vier geledingen onder een leien kegelvormige spits (in de volksmond "Peperbus" genoemd). Neoromaans rondboogportaal met brede geprofileerde lijst; hogerop rondbogige vensters en galmgaten; spits met cirkelvormige aanzet opengewerkt met een rondbooggalerij; flankerende hoektorentjes met de symbolen van de vier evangelisten; ronde traptoren aan zuidzijde. Verder bakstenen gevels met versneden steunberen, lisenen, geprofileerde rondboogvensters en dito friezen.

Sterk bij de romaans-normandische stijl aanleunend interieur. Donkere kerk met zeer hoge middenbeuk met galerij en triforium, bakstenen tongewelf met hardstenen gordelbogen doorlopend in lisenen en neerkomend op consoles of pijlers, laatstgenoemde verbonden door rondbogen; zijbeuken en hoger gelegen galerij met bakstenen kruisgewelven. 19de-eeuws mobilair.

  • Provinciaal Archief Antwerpen, Kerken, Borgerhout, St.-Jan, doss. 1 en 3; plannen K 8.
  • VERMEYLEN E., St.-Janskerk te Borgerhout, Antwerpen, 1958.

Bron: Kennes H., Plomteux G. & Steyaert R. met medewerking van Wylleman L. & Himler A. 1992: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Antwerpen, Fusiegemeenten, Bouwen door de eeuwen heen in in Vlaanderen 3ND, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Steyaert, Rita

Datum tekst: 1992

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Sint-Janstraat

Sint-Janstraat (Antwerpen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.