Trockart

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Wellen
Deelgemeente Ulbeek
Straat Trockart

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Wellen (geografische inventarisatie: 01-01-1999 - 31-12-1999).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Gekasseide lindedreef, waaraan ten zuidwesten de zogenaamde Trockaertwonning ligt en ten noordoosten het kasteel Trockart.

Het goed Trockart bevatte in de 17de en 18de eeuw een kasteel met gronden die voor het grootste deel allodiaal waren. Trockart was geen afzonderlijke heerlijkheid.

De oudst gekende eigenaar van het kasteel was jonker Nicolas de Vocht (begin 17de eeuw), die ook vernoemd wordt als heer van Berlingen. Latere eigenaars waren: Jeanne Gobert, gravin d'Aspremont-Reckheim (1734), Richard Peirson (1736), een Engelsman die zich in Luik vestigde, Jean-Joseph Tournaye (1767), Jean-François de Beeffe (1788) en de familie Ghijsens (19de eeuw).

Kasteel en winning zijn heden twee afzonderlijke eigendommen.

Bron: Pauwels D., Schlusmans F. met medewerking van Muyldermans E. & Rombouts J. 1999: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Tongeren, Kanton Borgloon, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 14N4, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Pauwels, Dirk & Schlusmans, Frieda

Datum tekst: 1999

Relaties

maakt deel uit van Ulbeek

Ulbeek (Wellen)

omvat Kasteel Trockart

Trockart 2, Wellen (Limburg)

omvat Trockaertwinning

Trockart 1, Wellen (Limburg)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.