Oostrozebekestraat (Markegem)

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Dentergem
Deelgemeente Onbepaald
Straat Oostrozebekestraat

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Dentergem (geografische inventarisatie: 08-01-2006 - 01-01-2007).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Straat bestaande uit verschillende delen. Een eerste gedeelte vormt het verlengde van de Oostrozebekestraat op Dentergems grondgebied en loopt in zuidwestelijke richting naar Oostrozebeke, loodrecht over de Tieltstraat.
Halverwege loopt een aftakking (met twee doodlopenede zijsprongen) in zuidoostelijke richting naar de dorpskern. Hier leidt een betonnen brug de straat over de Oude Mandel. In de 18de eeuw was er nog geen verbinding met de dorpskern, op de Ferrariskaart (1770-1778) loopt de weg dood op de Oude Mandel. Deze verbinding komt er weliswaar in de 19de eeuw cf. de Atlas der Buurtwegen (ca. 1846) en de Vandermaelenkaart (ca. 1850).
In 1544 heet ze "den voetwech naer Yseghem ghaende" en in 1699 had men het over "den heirwegh leedende van de Roode Vierschaere naer 't gerechte van Denterghem" en meer zuidwaarts over "de straete loopende naer 't gherechte van Maerckeghem". Hier immers stonden beide galgen van Dentergem en Markegem, resp. net over de grens met Markegem en langs de Mandel aan de grens met Oostrozebeke.
Ten zuiden van de twee doodlopende zijsprongen bevind zich tot op heden geen bebouwing langs dit gedeelte van de straat.

Verspreide, landelijke bewoning. Bij nr. 14 stond vanaf ca. 1767 een windmolen, zoals aangeduid op de Ferrariskaart (1770-1778). De molen verdwijnt in 1896 en wordt in 1897 vervangen door een stoommachine voor het malen van koren. De voormalige molenaarswoning is heden sterk verbouwd, het bedrijfsgebouw van de stoommachine is bewaard..

Een tweede windmolen (voor het produceren van olie) bevond zich even ten zuiden ervan, horend bij het huidige huis nr. 17. Deze molen wordt afgebroken in 1887. Op de kruising met de Tieltstraat bevond zich, vermoedelijk van in het begin van de 17de eeuw, een herberg-brouwerij ("Ter Hoyen", vanaf 1684 "De Roode Vierschaere"), waar de rechtbank, horende bij de heerlijkheid "Ter Hoyen", beraadslaagde.

Het recente woonhuis nr. 32 draagt de naam "Goed Rozenberg" vermoedelijk verwijzend naar het oostelijker gelegen "Goed Te Poorters" (cf. Oostrozebekestraat nr. 27) dat tot het einde van de 18de eeuw in bezit was van de Waasmunsterse abdij Roosenberghe.
De hoeves nr. 20 en 28 staan beiden opgetekend in het landboek van C.P. Minne uit 1761 en zijn in de 20ste eeuw grondig verbouwd. De oprit van nr. 28 wordt geflankeerd door twee linden. Nr. 24 is een hoeve met losse bestanddelen volgens kadastergegevens daterend van ca. 1891.
Van de koppelwoning nrs. 12-13, volgens kadastergegevens daterend van ca. 1888 is nr. 12 vrij goed bewaard.

KADASTERARCHIEF WEST-VLAANDEREN TE BRUGGE, 207: Mutatieschetsen, Markegem, 1888/1, 1898/1, 1891/1.
HOLLEVOET F., De roede van Tielt. Als straten gaan...praten, 2005, p. 77.

Bron: Van Vlaenderen P. & Vranckx M. 2007: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Dentergem, Deelgemeenten Markegem, Oeselgem en Wakken, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL32, (onuitgegeven werkdocumenten).

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Markegem

Markegem (Dentergem)

omvat Boerenarbeiderswoning

Oostrozebekestraat 17, Dentergem (West-Vlaanderen)

omvat Hoeve Goed Te Poorters

Oostrozebekestraat 27, Dentergem (West-Vlaanderen)

omvat Hoeve met losse bestanddelen

Oostrozebekestraat 18, Dentergem (West-Vlaanderen)

omvat Kapel Heilige Antonius van Padua

Oostrozebekestraat zonder nummer, Dentergem (West-Vlaanderen)

omvat Kapel Maria Troost-in-Nood, geflankeerd door linden

Oostrozebekestraat zonder nummer, Dentergem (West-Vlaanderen)

is gerelateerd aan Oostrozebekestraat (Dentergem)

Oostrozebekestraat (Dentergem)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.