Sint-Veerleplein

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Gent
Deelgemeente Gent
Straat Sint-Veerleplein

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Gent (geografische inventarisatie: 01-01-1976 - 31-12-1983).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Naam ontleend aan de Sint-Veerlekerk in 1212 ten zuiden van het plein opgericht als hofkerk van de graven van Vlaanderen (gesloopt in 1581), dankt zodoende haar ontstaan aan het nabijgelegen "Gravensteen". Van 1407 tot einde 18de eeuw gerechtsplaats voor misdadigers, de enige strafplaats in Vlaanderen voor valsmunters (thans aangeduid door een pijler bekroond met een leeuw in het midden van het plein). Sinds 1780 tot circa 1900 vroege groentenmarkt.

Homogene bebouwing van traditionele architectuur gedomineerd door merkwaardige ingang van de Vismarkt, maar vooral door het Gravensteen, allen in het kader van de wereldtentoonstelling (1913) gerestaureerd in de oorspronkelijke toestand.

  • CALLANT E. 1908: De Veerleplaats te Gent, Gent.

Bron: Bogaert C., Lanclus K. & Verbeeck M. met medewerking van Linters A. & Dambre-Van Tyghem F. 1976: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Gent, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 4NA, Brussel - Gent.

Auteurs: Bogaert, Chris; Lanclus, Kathleen & Verbeeck, Mieke

Datum tekst: 1976

Relaties

maakt deel uit van Gent - middeleeuwse stadskern

Gent (Gent)

omvat Barokpoort

Sint-Veerleplein zonder nummer, Gent (Oost-Vlaanderen)

omvat Burgerhuis

Sint-Veerleplein 12, Gent (Oost-Vlaanderen)

omvat Burgerhuis met trapgevel

Sint-Veerleplein 13, Gent (Oost-Vlaanderen)

omvat Drie burgerhuizen met trapgevel

Sint-Veerleplein 6-8, 7, Gent (Oost-Vlaanderen)

omvat Gravensteen

Sint-Veerleplein zonder nummer, Gent (Oost-Vlaanderen)

omvat Hoekhuis

Sint-Veerleplein 10, Gent (Oost-Vlaanderen)

omvat Hoekhuis in traditionele stijl

Sint-Veerleplein 15, Kraanlei 1, Gent (Oost-Vlaanderen)

omvat Huis De Waterzooi

Sint-Veerleplein 2, Gent (Oost-Vlaanderen)

omvat Twee traditionele burgerhuizen

Sint-Veerleplein 3, 4, Gent (Oost-Vlaanderen)

omvat Vismarkt

Sint-Veerleplein 5, Rekelingestraat 5, Gent (Oost-Vlaanderen)

omvat Wenemaershospitaal

Sint-Veerleplein 9, Gent (Oost-Vlaanderen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.