Kortrijkse heerweg

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Deerlijk
Deelgemeente Onbepaald
Straat Kortrijkse heerweg

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Deerlijk (geografische inventarisatie: 01-01-2007 - 31-12-2007).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Heden, secundaire uitvalsweg richting Harelbeke en Kortrijk. Maakte oorspronkelijk deel uit van de heerweg Kortrijk-Gent.
Reeds weergegeven op de Ferrariskaart (1770-1778) als beboomde weg zonder bebouwing. In 1716 werd deze belangrijke verbindingsweg gekasseid. De Atlas der Buurtwegen (1849) toont een nagenoeg onbebouwde weg. Ter hoogte van nr. 5, voormalige vestigingsplaats van een graanmolen opgericht werd tussen 1825 en 1834 en naar verluidt gesloopt in 1894.
Straat met licht gebogen tracé en onregelmatige rooilijn. Straatbeeld voornamelijk getypeerd door villabouw o.m. nr. 5 dokterswoning gesigneerd "P. PAUWELS ARCHITECT 1941".
In het begin van de straat rijbebouwing uit de eerste helft van de 20ste eeuw van één à twee bouwlagen onder pannen zadeldaken. Vaak met eenvoudige bakstenen lijstgevel o.m. nr. 11 met typerende afgeschuinde hoektravee; nr. 45 verfraaid door gele en rode sierbaksteen; nr. 115 met afgeschuinde deurtravee oplopend in dakvenster.
Ook verscheidene woningen uit het interbellum o.m. nr. 39 met gebruik van zwartgeglazuurde tegels voor portaal en plint; nr. 41 getypeerd door vooruitspringende venstertravee met afgeronde hoek; nrs. 107-109 met afgeronde hoektravee.
Nr. 58, diephuis met bijhorende werkhuizen onder zaagtanddaken.

MATTELAER P., De molens van Deerlijk, Deerlijk, 1993, p. 57-58.
TACK L., Een studie van het Deerlijkse wegennet tussen 1950 en 2000 (dl. I), in Derlike, jg. 24, nr. 1, 2001, p. 15.

Bron: De Gunsch A. met medewerking van Moeykens S. & Callens T. 2007: Inventaris van  het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Deerlijk, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL34, (onuitgegeven werkdocumenten).

Relaties

omvat Historische hoeve "Goed te Frans"

Kortrijkse heerweg 199, Deerlijk (West-Vlaanderen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.