René De Clercqstraat

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Deerlijk
Deelgemeente Onbepaald
Straat René De Clercqstraat

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Deerlijk (geografische inventarisatie: 01-01-2007 - 31-12-2007).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Straat met bochtig tracé. Naam ontleent aan de Deerlijkse dichter René Declercq, waarvan het geboortehuis in de straat staat. Tot 1940 Leegstraat genaamd. Aaneengesloten doorsnee dorpsbebouwing o.m. nrs. 1-3. Nrs. 17-19, arbeidershuisjes, in oorsprong deel uitmakend van de school van Pieter Jan Renier (Zie Dammeke, p. 30); vermoedelijk opgetrokken ca. 1832 en dienst doende als eetzaal. Eenvoudige baksteenbouw onder pannen zadeldak. Met schijnvoegen gecementeerd straatgevel. Witgeschilderde achtergevels met voormalig bakstenen portaal.
Gecementeerde en geschilderde zijpuntgevel met topstuk en strekken. Korfboognissen doorbroken door venster en deur.

DEFRAYE L., Deerlijk in oude prentkaarten, Zaltbommel, 1972, afb. 17.

Bron: De Gunsch A. met medewerking van Moeykens S. & Callens T. 2007: Inventaris van  het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Deerlijk, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL34, (onuitgegeven werkdocumenten).

Relaties

omvat Dorpswoning

René De Clercqstraat 5, Deerlijk (West-Vlaanderen)

omvat Geboortehuis René Declercq

René De Clercqstraat 8, Deerlijk (West-Vlaanderen)

omvat Schepenhuis met bijhorende herberg

René De Clercqstraat 11-13, Deerlijk (West-Vlaanderen)

omvat Vrijstaand burgerhuis

René De Clercqstraat 16, Deerlijk (West-Vlaanderen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.