erfgoedobject

Parochiekerk Sint-Jozef

bouwkundig element
ID: 11250   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/11250

Juridische gevolgen

Beschrijving

Gebouwd in 1933-36 naar ontwerp van Jef Huygh en Flor Van Reeth, geïnspireerd op de voormalige Heilige Familiekerk te Tilburg (Nederland); voorafgaande plannen, vanaf 1928, voor onder meer centraalbouw, werden niet uitgevoerd. Stoer uitziend gebouw uitgevoerd in een persoonlijke stijl met elementen ontleend aan Italiaanse, vroeg-christelijke kerkbouw (trapeziumvormen, gedrongen zuilen, versiering van de voorgevel, kooromgang) en Amsterdamse School (massaliteit, voorliefde voor baksteen). Georiënteerde basiliek met vrijwel rechthoekig grondplan; middenbeuk van drie traveeën onder leien zadeldak, geflankeerd door lagere zijbeuken onder plat dak; ingebouwde, trapezoïdale westtoren met stomp leien schilddak, zie nabijheid vliegveld; verhoogd koor met lagere zijkoren onder leien zadeldaken; ondiepe halfronde apsis met kooromgang. Baksteenconstructie versterkt door steunberen; gekoppelde spitsboogvensters. Met natuursteen bekleed portaal met bas-reliëf (zich lavende hinden), ondersteund door buikige zuilen.

Stemmig, bepleisterd en beschilderd interieur met kleurige glasramen door J. Hermans; de voormalige muurschilderingen door J. Verboven werden circa 1980 overschilderd. Gedrukte spitse scheibogen op buikige, zwart geschilderde zuilen van beton met gesculpteerd witstenen teerlingkapiteel; indrukwekkend spits houten tongewelf boven de middenbeuk.

Mobilair uit bouwperiode met onder meer hoofdaltaar naar ontwerp van R. Haan en biechtstoelen naar ontwerp van Jef Huygh.

  • Administratie Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumenten en Landschappen, Bestuur voor Monumenten en Landschappen, dossier St.-Jozef.
  • Kerkarchief St.-Jozef.
  • Provinciaal Archief Antwerpen, Kerken, St.-Jozef, doss. 1.
  • BAKELANTS I., De glasschilderkunst in België in de negentiende en twintigste eeuw, dl. A, Wommelgem, 1986, 76.

Bron     : Kennes H., Plomteux G. & Steyaert R. met medewerking van Wylleman L. & Himler A. 1992: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Antwerpen, Fusiegemeenten, Bouwen door de eeuwen heen in in Vlaanderen 3ND, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Plomteux, Greet
Datum  : 1992


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Parochiekerk Sint-Jozef [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/11250 (Geraadpleegd op 03-06-2020)