Parochiekerk Sint-Jozef

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Antwerpen
Deelgemeente Deurne
Straat Boekenberglei
Locatie Boekenberglei 211, Antwerpen (Antwerpen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Antwerpen (adrescontroles: 23-07-2007 - 23-07-2007).
  • Inventarisatie Antwerpen (geografische inventarisatie: 01-01-1976 - 31-12-1992).
  • Thematische inventarisatie 20ste-eeuwse kerken (geografische inventarisatie: 01-07-2008 - 31-12-2009).

Juridische gevolgen

is beschermd als monument Parochiekerk Sint-Jozef

Deze bescherming is geldig sinds 03-04-1995.

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Parochiekerk Sint-Jozef

Deze vaststelling is geldig sinds 29-03-2019.

Beschrijving

Gebouwd in 1933-36 naar ontwerp van Jef Huygh en Flor Van Reeth, geïnspireerd op de voormalige Heilige Familiekerk te Tilburg (Nederland); voorafgaande plannen, vanaf 1928, voor onder meer centraalbouw, werden niet uitgevoerd. Stoer uitziend gebouw uitgevoerd in een persoonlijke stijl met elementen ontleend aan Italiaanse, vroeg-christelijke kerkbouw (trapeziumvormen, gedrongen zuilen, versiering van de voorgevel, kooromgang) en Amsterdamse School (massaliteit, voorliefde voor baksteen). Georiënteerde basiliek met vrijwel rechthoekig grondplan; middenbeuk van drie traveeën onder leien zadeldak, geflankeerd door lagere zijbeuken onder plat dak; ingebouwde, trapezoïdale westtoren met stomp leien schilddak, zie nabijheid vliegveld; verhoogd koor met lagere zijkoren onder leien zadeldaken; ondiepe halfronde apsis met kooromgang. Baksteenconstructie versterkt door steunberen; gekoppelde spitsboogvensters. Met natuursteen bekleed portaal met bas-reliëf (zich lavende hinden), ondersteund door buikige zuilen.

Stemmig, bepleisterd en beschilderd interieur met kleurige glasramen door J. Hermans; de voormalige muurschilderingen door J. Verboven werden circa 1980 overschilderd. Gedrukte spitse scheibogen op buikige, zwart geschilderde zuilen van beton met gesculpteerd witstenen teerlingkapiteel; indrukwekkend spits houten tongewelf boven de middenbeuk.

Mobilair uit bouwperiode met onder meer hoofdaltaar naar ontwerp van R. Haan en biechtstoelen naar ontwerp van Jef Huygh.

  • Administratie Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumenten en Landschappen, Bestuur voor Monumenten en Landschappen, dossier St.-Jozef.
  • Kerkarchief St.-Jozef.
  • Provinciaal Archief Antwerpen, Kerken, St.-Jozef, doss. 1.
  • BAKELANTS I., De glasschilderkunst in België in de negentiende en twintigste eeuw, dl. A, Wommelgem, 1986, 76.

Bron: Kennes H., Plomteux G. & Steyaert R. met medewerking van Wylleman L. & Himler A. 1992: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Antwerpen, Fusiegemeenten, Bouwen door de eeuwen heen in in Vlaanderen 3ND, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Plomteux, Greet

Datum tekst: 1992

Relaties

maakt deel uit van Boekenberglei

Boekenberglei (Antwerpen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.