erfgoedobject

Burgerhuis in neo-Vlaamserenaissance-stijl

bouwkundig element
ID: 11265   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/11265

Juridische gevolgen

Beschrijving

Burgerwoning uit 1925, uitgevoerd door de Naamloze Maatschappij ‘Bouwkunst’, gevestigd in de Montensstraat 80 in Borgerhout. De handtekening van de betrokken bouwmeester die instond voor het ontwerp, is onleesbaar. De woning werd uitgevoerd in opdracht van Edouard Peeters uit de Lombaardenvest in Antwerpen.

De rijwoning heeft een opmerkelijke, historiserende gevel. Waar in Deurne-Zuid voorbeelden aanwezig zijn van zeer vooruitstrevende, vernieuwende architectuur, is dit een voorbeeld dat net de tegenovergestelde tendens illustreert. De eigenaar koos voor de neo-Vlaamserenaissance-stijl, een bij uitstek pittoreske bouwstijl die tijdens het interbellum slechts zeer uitzonderlijk nog werd toegepast. Typisch is het gebruik van rode baksteen met afwisselend speklagen in natuursteen, de trapgevel met overhoeks topstuk, de natuurstenen negblokken en het vele houtwerk dat de gevel siert.

De woning heeft twee traveeën en twee bouwlagen onder een kunstleien zadeldak, waarvan de nok parallel met de straat is gesitueerd. Typische enkelhuisstructuur in de gevel, met twee ongelijke traveeën, verwijzend naar de 19de-eeuwse burgerhuizen: De brede linker venstertravee is geaccentueerd met een trapgevel, de smalle rechter deurtravee heeft daarentegen een lijstgevel met houten kroonlijst met dakkapel.

In de linkertravee op de begane grond een breed korfboograam met versierde sluitsteen en pilasters aan weerszijden. Op de verdieping een houten rechthoekige erker met betonnen ondersteuning, die op het bouwplan decoratiever uitgewerkt werd dan hier uitgevoerd. Boven de erker een cartouche met het bouwjaar in natuursteen. De natuursteen loopt door in de negblokken die het rondbogige in de geveltop omringen. Bovenaan de trapgevel werd topornament in de vorm van een kroon voorzien. . Op de stenen dorpel werd ornamenteel smeedwerk toegevoegd. In het rechtertravee is de inkomdeur geplaatst, die evenzeer geornamenteerd is met smeedwerk. De deur is ondergebracht in een rondboogvormig portaal met natuurstenen negblokken en twee treden. Ook hier lijkt de oorspronkelijke deur vervangen te zijn. De ijzeren luifel van de deur is ook later toegevoegd. Boven de deur werd een ornament in natuursteen aangebracht, daarboven is nog een venster voorzien.

Het grondplan vertoont een klassieke, 19de-eeuwse enkelhuisindeling. De gang met trappenhuis is ondergebracht in de smalle rechtertravee, links bevinden zich twee woon- en leefruimtes met open haard. Deze ruimtes komen uit op een veranda met koepel, waarnaast de keuken ingericht is. Helemaal achteraan zijn de sanitaire voorzieningen gelegen. Eerste en tweede verdieping hebben, afgezien van de veranda, een identieke opbouw. De suggestie van pomphuis, toilet en keuken op elke verdieping, wijzen erop dat de woning gebruikt kon worden als meergezinswoning, met op elke bouwlaag een appartement. Links twee grote rechthoekige woonkamers, met een kleinere ruimte boven de inkomhal. Het woonhuis bevat een ruime kelder, waarin vooraan de kolenkelder op het plan werd gemarkeerd.

  • Stadsarchief Antwerpen, Bouwdossier 329#1230.

Bron     : -
Auteurs :  Delannoye, Charlotte
Datum  : 2017


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Burgerhuis in neo-Vlaamserenaissance-stijl [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/11265 (Geraadpleegd op 02-06-2020)