Hoeve Sitters

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Antwerpen
Deelgemeente Deurne
Straat Ertbruggelaan
Locatie Ertbruggelaan 180, Antwerpen (Antwerpen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Antwerpen (adrescontroles: 23-07-2007 - 23-07-2007).
  • Inventarisatie Antwerpen (geografische inventarisatie: 01-01-1976 - 31-12-1992).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Hoeve Sitters

Deze vaststelling is geldig sinds 29-03-2019.

is deel van de bescherming als cultuurhistorisch landschap Domein Ertbrugge - Zwarte Arend

Deze bescherming is geldig sinds 16-09-1985.

Beschrijving

Voormalige pachthoeve van kasteel Zwarte Arend, zie westelijke oriëntatie van de voorgevel, opklimmend tot het vierde kwart van de 18de eeuw. Losstaande bestanddelen, met name ten oosten woonstalhuis (nok loodrecht op de straat), ten westen stallen, karrenhuizen, melkhuis (nok loodrecht op de straat) en ten zuiden langsschuur (nok parallel aan de straat).

Rechthoekig woonstalhuis onder zadeldak (mechanische pannen); woongedeelte van vier traveeën en één bouwlaag met twee opkamers ten oosten; later verhoogd stalgedeelte, zie nieuwe verankeringen en sporen van muurvlechtingen in zuidgevel. Verankerde baksteenbouw op gecementeerde plint met getraliede rechthoekige woonhuisvensters, vernieuwde stalvensters; houten luiken van verruimde hooizolder in beschilderde omlijsting met negblokken. Rechthoekige woonhuis- en staldeur, samengebracht in één geschilderde omlijsting; naast laatstgenoemde opgeschilderd Maltezer kruis ter bescherming tegen kwade geesten. Deels gedichte segmentboogpoort van vroegere potstal.

Verbouwde parallel gelegen bakstenen bijgebouwen onder zadeldak (golfplaten); 18de-eeuwse langsschuur onder schilddak (Vlaamse pannen): versteende vakwerkbouw, zie houten stijlen.

Nummer 220, "Hoeve Vermeiren", eveneens een voormalige pachthoeve van kasteel Zwarte Arend, in 1950 afgebroken ingevolge oorlogsschade en vervangen door nieuwe bouw.

Bron: Kennes H., Plomteux G. & Steyaert R. met medewerking van Wylleman L. & Himler A. 1992: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Antwerpen, Fusiegemeenten, Bouwen door de eeuwen heen in in Vlaanderen 3ND, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Plomteux, Greet

Datum tekst: 1992

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Ertbruggelaan

Ertbruggelaan (Antwerpen)

is gerelateerd aan Domein Ertbrugge - Zwarte Arend

August Van de Wielelei, Schotensesteenweg (Antwerpen), Ertbruggestraat (Wijnegem)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.