School Sint-Eligius

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Antwerpen
Deelgemeente Deurne
Straat Lakborslei
Locatie Lakborslei 263, Antwerpen (Antwerpen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Antwerpen (adrescontroles: 23-07-2007 - 23-07-2007).
  • Inventarisatie Antwerpen (geografische inventarisatie: 01-01-1976 - 31-12-1992).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed School Sint-Eligius

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Te midden van sociale woningen ingeplant schoolgebouw, geometriserende art deco, 1934, naar ontwerp van Alfons Vandevijver, Gent (inscriptie), opgericht door de Broeders van Liefde van Gent.

Voorbouw van vijf traveeën en drie bouwlagen onder plat dak; parement van natuursteen, gereleveerd door in- en uitspringende vlakken. Centrale trapsgewijs opgebouwde inkomtoren samengaand met kolossale verdiepte vensternissen met markante tussenstijlen; vernieuwde aluminium ramen en deur. Bakstenen achtergevel. Latere uitbreidingen.

  • Gemeente-archief Deurne, Bouw., doss. 56.

Bron: Kennes H., Plomteux G. & Steyaert R. met medewerking van Wylleman L. & Himler A. 1992: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Antwerpen, Fusiegemeenten, Bouwen door de eeuwen heen in in Vlaanderen 3ND, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Steyaert, Rita

Datum tekst: 1992

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Lakborslei

Lakborslei (Antwerpen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.