Adriaan Brouwerstraat

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Antwerpen
Deelgemeente Antwerpen
Straat Adriaan Brouwerstraat

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Antwerpen (geografische inventarisatie: 01-01-1976 - 31-12-1992).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Van Tavernierkaai naar Van Schoonbekeplein. Voorheen "Groote Middelstrate", "Breestrate" (tweede helft van de 16de eeuw) en "Brouwersstraat" (vanaf 1694); huidige benaming - naar de kunstschilder Adriaan Brouwer (circa 1606-1638) - sinds 1936. Circa 1550 geopend door Gilbert Van Schoonbeke bij de aanleg van de zogenaamd "Nieuwstad" ten noorden van de Brouwersvliet. Van Schoonbeke bouwde hier circa 1553 een zestiental brouwerijen en het zogenaamd Waterhuis (nummer 20), vanaf 1581 de zetel van het Brouwersambacht, thans museum. Noordzijde met overwegende bepleisterde lijstgevels, hier en daar verrijkt met hardstenen poortjes (nummers 5, 17 en 27). Nummer 19 met op de begane grond een ingemetselde kanonbal die in 1814 door de Engelsen tegen Napoleon werd afgeschoten (volgens opschrift). zuidzijde, op het Brouwershuis na (nummer 20), volledig ingenomen door moderne burelen en magazijnen.

Bron: De Munck-Manderyck M., Deconinck-Steyaert R. & Plomteux G. met medewerking van Linters A. 1979: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Antwerpen, Bouwen door de eeuwen heen 3NB, Brussel - Gent.

Auteurs: Manderyck, Madeleine; Plomteux, Greet & Steyaert, Rita

Datum tekst: 1979

Relaties

omvat Brouwershuis

Adriaan Brouwerstraat 20, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Burgerhuis met barokpoort

Adriaan Brouwerstraat 5, Antwerpen (Antwerpen)

omvat De Roose

Adriaan Brouwerstraat 29, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Gekoppelde pakhuizen in neo-Vlaamserenaissance-stijl

Adriaan Brouwerstraat 10-12, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Laatclassicistisch burgerhuis

Adriaan Brouwerstraat 13, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Laatclassicistisch herenhuis

Adriaan Brouwerstraat 33-35, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Samenstel van traditionele panden met barokpoort

Adriaan Brouwerstraat 17, Korte Zeevaartstraat 2, Antwerpen (Antwerpen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.