Gramayestraat

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Antwerpen
Deelgemeente Antwerpen
Straat Gramayestraat

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Antwerpen (geografische inventarisatie: 01-01-1976 - 31-12-1992).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Tussen Meir en Korte Klarenstraat. Geopend op het voormalige hotel Van Stralen in 1565 door Geerard Grameye, grond- en geldspeculant, die de westzijde bebouwde; spoedig "Meirstraat" genoemd en in de 18de eeuw "Korte Meistraat"; sinds 1826 "Grameyestraat". Smal donker straatje; van de oorspronkelijke bebouwing en pandenindeling enkel nummer 7 in de kern bewaard (muurankers en getrapte dakkapel); verder zeer heterogene en grootschalige bebouwing, voornamelijk met kantoren (nummer 9), magazijnen en moderne hoge bouw. Storende parkingcomplexen met blinde muren op de hoeken met de Korte Klarenstraat.

Bron: De Munck-Manderyck M., Deconinck-Steyaert R. & Plomteux G. met medewerking van Linters A. 1979: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Antwerpen, Bouwen door de eeuwen heen 3NB, Brussel - Gent.

Auteurs: Manderyck, Madeleine; Plomteux, Greet & Steyaert, Rita

Datum tekst: 1979

Relaties

omvat Traditioneel breedhuis

Gramayestraat 7, Antwerpen (Antwerpen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.