Grote Kauwenberg

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Antwerpen
Deelgemeente Antwerpen
Straat Grote Kauwenberg

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Antwerpen (geografische inventarisatie: 01-01-1976 - 31-12-1992).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Van Vekestraat naar Prinsstraat. Aanvankelijk "Koudenberg", een hoogte die van de Kipdorppoort langs de Paddengracht (Prinsesstraat) naar de Paardenmarkt voerde; van begin 14de tot begin 15de eeuw was hier een omwalling bestaande uit een aarden wal en een ondiepe gracht (Paddengracht) en was alleen de westzijde bebouwd. Van de vele gangen blijft alleen nog de vervallen Sint-Gommarusgang (nummer 9) over. Straat met een gebogen tracé waarin overwegend 19de-eeuwse lijstgevels van drie à vier verdiepingen. Enkele opvallende neogotische gebouwen (nummers 18 en 28) aan de westzijde waartussen een groot gat met de parking en de zij-ingang van UFSIA (Prinsstraat nummer 13). Nummer 6 met een oudere kern: door middel van muurankers gedateerd 1660, verankerde puntvormige achtergevel. Bouwtoelating van 1865 voor nummer 10. Oostzijde met rijhuizen van twee tot vijf traveeën en drie bouwlagen, meestal bepleisterde en beschilderde 19de-eeuwse lijstgevels met rechthoekige muuropeningen, afwisselend met moderne gevels. Nummer 5 verbouwd in 1849, nummer 21 met art-decodecoratie naar ontwerp van A. Gysen (gevelsteen). Nummers 8, 12 en 47 met voormalige neoclassicistische houten winkelpuitjes, thans met woonhuisfunctie.

  • Stadsarchief Antwerpen, Bouw D2, 1865, Modern Archief 20.116/1, dossier 43.
  • Stadsarchief Antwerpen, Bouw D2, 1849, Modern Archief 20.100/1, dossier 262.

Bron: De Munck-Manderyck M., Deconinck-Steyaert R. & Plomteux G. met medewerking van Linters A. 1979: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Antwerpen, Bouwen door de eeuwen heen 3NB, Brussel - Gent.

Auteurs: Manderyck, Madeleine; Plomteux, Greet & Steyaert, Rita

Datum tekst: 1979

Relaties

omvat Burgerhuis in Louis-Philippestijl

Grote Kauwenberg 4, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Jongenspatronaat Sint-Antoniusparochie

Grote Kauwenberg 18, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Laatclassicistisch burgerhuis

Grote Kauwenberg 34, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Neoclassicistisch burgerhuis

Grote Kauwenberg 10, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Neoclassicistisch burgerhuis

Grote Kauwenberg 30-32, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Neoclassicistisch winkelhuis

Grote Kauwenberg 38, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Neogotisch poortgebouw

Grote Kauwenberg 28, Antwerpen (Antwerpen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.