Hopland

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Antwerpen
Deelgemeente Antwerpen
Straat Hopland

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Antwerpen (geografische inventarisatie: 01-01-1976 - 31-12-1992).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Verlengde van de Schuttershofstraat naar de Tabakvest. In de 15de eeuw eenvoudige steeg lopend van de Huidevettersstraat achter de Schuttershoven tot aan de huidige Otto Veniusstraat, geheel genoemd "Schutterssteeg", in de eerste helft van de 16de eeuw verlengd tot aan de wallen en "Hopland" genoemd, wanneer de hopvelden en moestuinen in deze buurt stilaan verdwenen en plaats maakten voor bewoning en raamhoven; gedeelte ten westen van de Wapperbrug "Schuttershofstraat" genoemd. In 1625 werd hier het klooster van de ongeschoeide karmelieten, de discalsen, gebouwd; gesloopt circa 1900 nadat een groot gedeelte door de paters redemptoristen was aangekocht in 1875 en na verbreding van de N.-zijde van de straat (1876-1907) herbouwd in 1885 (thans nummer 47). Straat met gebogen tracé, lichtjes stijgend naar de vest toe. Noordelijke gevelwand: tamelijk hoge bebouwing, voornamelijk met meergezinswoningen (nummers 15 tot 21 en 35-37) onderbroken door de lagere tuinmuur van het Rubenshuis en de puntgevels van het klooster der redemptoristen. Zuidelijke gevelwand aaneenschakeling van vervallen 19de-eeuwse lijstgevels waarin soms oudere kern, nummer 40 met storende bres tussen nummers 2 en 14; nummers 46 tot 52 bewaarde eenheidsbebouwing.

  • Stadsarchief Antwerpen, Bouwdossiers D2, 1856, Modern Archief 20.107/3, dossier 651.

Bron: De Munck-Manderyck M., Deconinck-Steyaert R. & Plomteux G. met medewerking van Linters A. 1979: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Antwerpen, Bouwen door de eeuwen heen 3NB, Brussel - Gent.

Auteurs: Manderyck, Madeleine; Plomteux, Greet & Steyaert, Rita

Datum tekst: 1979

Relaties

omvat Boek- en steendrukkerij Jan Boucherij

Hopland 22, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Burger- of winkelhuis in neoclassicistische stijl

Hopland 36, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Burgerhuis in art-nouveaustijl

Hopland 59, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Burgerhuis in beaux-artsstijl

Hopland 44, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Burgerhuis in eclectische stijl

Hopland 49, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Burgerhuis in neoclassicistische stijl

Hopland 34, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Complex met winkels en kantoren in beaux-artsstijl

Hopland 15-23, Kolveniersstraat 26-28, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Eenheidsbebouwing in neoclassicistische stijl

Hopland 1-11, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Eenheidsbebouwing van neoclassicistische burgerhuizen

Hopland 46-50, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Gekoppelde burger- of winkelhuizen in neoclassicistische stijl

Hopland 61-63, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Klooster van de paters redemptoristen

Hopland 47, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Neoclassicistisch burgerhuis

Hopland 18, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Neoclassicistisch winkelhuis

Hopland 42, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Sociaal woonblok van de stad Antwerpen

Hopland 31-37, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Winkelhuis in neoclassicistische stijl

Hopland 65, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Winkelhuis in neoclassicistische stijl

Hopland 51, Antwerpen (Antwerpen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.