IJzerenwaag

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Antwerpen
Deelgemeente Antwerpen
Straat IJzerenwaag

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Antwerpen (geografische inventarisatie: 01-01-1976 - 31-12-1992).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Tussen Theodoor Van Rijswijckplaats en Kammenstraat. Circa 1500 werd de zogenaamde "ijzerwaag van de Driehoek" (thans Huidevettersstraat) overgebracht naar de zuidwestelijke hoek van de Van Rijswijckplaats. Tijdens het Ancien Régime werd hier geruime tijd ijzer en koper inzake maat en gewicht gecontroleerd waarbij een "waghetol" werd geheven. Circa 1505 trok de stad een verbindingsweg tussen Kammen- en Nationalestraat., aanvankelijk "Bok- of Boekstraat" genoemd (zie het erf "den bock" aan de Kammenstraat), in 1841 "IJzerenwaagstraat", in 1884 "IJzerenwaag". Verkeersvrije straat sedert zomer 1978. Nummer 2 met bewaarde krulspie-ankers (kern uit de tweede helft van de 16de eeuw tot de eerste helft van de 17de eeuw, nummer 4 trapgevel, nummer 19 met takelsysteem onder merkwaardige brede luifel. Voorts, aangepaste of vernieuwde lijstgevels (baksteen of cement) onder onregelmatige kroonlijstlijn ten noorden; de nummers 8-10-12 gebouwd door architect Leclef in 1867; de nummers 7 en 9 te dateren circa 1900.

  • Stadsarchief Antwerpen, Bouwdossiers D2, Modern Archief 20.121/1, dossier 199.

Bron: De Munck-Manderyck M., Deconinck-Steyaert R. & Plomteux G. met medewerking van Linters A. 1979: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Antwerpen, Bouwen door de eeuwen heen 3NB, Brussel - Gent.

Auteurs: Manderyck, Madeleine; Plomteux, Greet & Steyaert, Rita

Datum tekst: 1979

Relaties

omvat Traditioneel diephuis

IJzerenwaag 4, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Winkelhuis in neoclassicistische stijl

IJzerenwaag 7, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Winkelhuis of meergezinswoning

IJzerenwaag 9-11, Antwerpen (Antwerpen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.