Jozef de Hasquestraat

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Antwerpen
Deelgemeente Antwerpen
Straat Jozef de Hasquestraat

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Antwerpen (geografische inventarisatie: 01-01-1976 - 31-12-1992).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Tussen Varkensmarkt en Lansstraat. Straat vermoedelijk ontstaan circa 1550 toen Van Schoonbeke de buurt van de Stadswaag urbaniseerde, oorspronkelijk zogenaamd "Varkensstraat", in 1947 veranderd in de huidige benaming naar de raadsheer Jozef de Hasque (1873-1942) die hier een suikerfabriek had. Westzijde: reeks van enkelhuizen van twee à drie traveeën onder zadeldaken (nok parallel aan de straat). Beschilderde, bakstenen of gecementeerde lijstgevels met rechthoekige of segmentboogvormige muuropeningen. Op de hoek met de Lansstraat: achtergevels van de huizen Hoornstraat nummers 11 en 13. Overzijde met moderne magazijnen.

Bron: De Munck-Manderyck M., Deconinck-Steyaert R. & Plomteux G. met medewerking van Linters A. 1979: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Antwerpen, Bouwen door de eeuwen heen 3NB, Brussel - Gent.

Auteurs: Manderyck, Madeleine; Plomteux, Greet & Steyaert, Rita

Datum tekst: 1979

Relaties

omvat Suikerraffinaderij De Hasque

Jozef de Hasquestraat 7-9, Antwerpen (Antwerpen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.