Kattenstraat

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Antwerpen
Deelgemeente Antwerpen
Straat Kattenstraat

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Antwerpen (geografische inventarisatie: 01-01-1976 - 31-12-1992).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Van Prinsesstraat naar Rozenstraat. Het gedeelte tussen de Prinsesstraat en de Paradijsstraat werd geopend in 1549 op het raamhof de Moelnere, het gedeelte tussen de Paradijs- en de Rozenstraat werd circa 1550 samen met de Korte Sint-Annastraat aangelegd op het raamhof "de witte roose". In de eerste helft van de 19de eeuw werd er tijdelijk een onderscheid gemaakt tussen Korte en Lange Kattenstraat. Noordzijde: rijhuizen van twee à drie traveeën en drie bouwlagen met onregelmatige kroonlijstlijn. Gewone 19de- en 20ste-eeuwse lijstgevels met rechthoekige vensters. Nummers 13, 15 en 19 met imitatiebanden op de begane grond. Nummers 35 en 39 met houten puien. Zuidzijde vanaf nummer 8 tot op de hoek van het Frans Halsplein ingenomen door brede lijstgevels, dit zijn zij- en achtergevels van panden in de Prinsesstraat (nummer 23) en op de Sint-Jacobsmarkt (nummers 11, 13 en 15-17). Bepleisterde en beschilderde lijstgevels met rechthoekige muuropeningen; nummer 8: baksteengevel (vierde kwart van de 19de eeuw) met rondboogvensters en sierlijke ankers. Nummer 6: eenvoudig rijhuis met bouwaanvraag van 1845. Naar het oosten gezicht op Van Straelentoren (Sint-Jacobsmarkt nummer 41-43) en de aanplantingen van het Frans Halsplein.

  • Stadsarchief Antwerpen, Bouwdossiers D2, 1845, Modern Archief 20.094, dossier 498.

Bron: De Munck-Manderyck M., Deconinck-Steyaert R. & Plomteux G. met medewerking van Linters A. 1979: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Antwerpen, Bouwen door de eeuwen heen 3NB, Brussel - Gent.

Auteurs: Manderyck, Madeleine; Plomteux, Greet & Steyaert, Rita

Datum tekst: 1979

Relaties

omvat Den Coninck Achab

Kattenstraat 31, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Traditioneel diephuis

Kattenstraat 4, Antwerpen (Antwerpen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.