Kipdorp

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Antwerpen
Deelgemeente Antwerpen
Straat Kipdorp

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Antwerpen (geografische inventarisatie: 01-01-1976 - 31-12-1992).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Tussen Sint-Katelijnevest en Sint-Jacobsmarkt. Aanvankelijk ook zogenaamd "Kipdorpstraat"; het Kipdorp duidde oorspronkelijk (13de eeuw) geen straat aan, maar een hoger gelegen gehucht ten oosten van de Wijngaardpoort. In de 14de eeuw kwam dit gehucht binnen de omwalling. Tot de 18de eeuw wordt met Kipdorp ook de huidige Sint-Jacobsmarkt aangeduid. Van de gangen uit de 15de en de 16de eeuw bleef niets bewaard. Zij verdwenen vermoedelijk begin 19de eeuw. Lange straat met een afzonderlijke trambedding bebouwd met grote panden (onder meer nummers 19 en 21-23) waarvan er reeds vele gemoderniseerd werden. Voorts bepleisterde 19de-eeuwse lijstgevels van drie traveeën en drie verdiepingen, onder andere nummers 20, 22, 32, 34 en 38-40. Nummers 29 tot 35: gecementeerde of bepleisterde lijstgeveltjes met oude kern (zie muurankers met gekrulde spie, gevelordonnantie) van twee, drie of vier traveeën die in een volledig open ruimte staan tussen de Paternoster- en de Jan Van Lierstraat; deze huisjes zullen, behalve nummer 35, eerlang gesloopt worden.

Bron: De Munck-Manderyck M., Deconinck-Steyaert R. & Plomteux G. met medewerking van Linters A. 1979: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Antwerpen, Bouwen door de eeuwen heen 3NB, Brussel - Gent.

Auteurs: Manderyck, Madeleine; Plomteux, Greet & Steyaert, Rita

Datum tekst: 1979

Relaties

omvat 't Reepken

Kipdorp 35, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Brandweerkazerne

Kipdorp 6, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Crédit National Industriel

Kipdorp 10-12, Antwerpen (Antwerpen)

omvat De Meerminne

Kipdorp 50, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Den Kleinen Valk

Kipdorp 53, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Herenhuis met traditionele kern

Kipdorp 43, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Hotel Paul Donnet

Kipdorp 42, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Kantoorgebouw Securitas

Kipdorp 44-48, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Koetspoort van verbouwd neoclassicistisch herenhuis

Kipdorp 41, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Neoclassicistisch burgerhuis

Kipdorp 29, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Neoclassicistisch herenhuis

Kipdorp 11, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Neoclassicistisch herenhuis

Kipdorp 30, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Neoclassicistisch hoekhuis

Kipdorp 34, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Neoclassistisch rijhuis

Kipdorp 32, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Samenstel van twee laatclassicistische burgerhuizen

Kipdorp 38, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Savelkoul Building

Kipdorp 21-23, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Sphera Mundi

Kipdorp 19, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Traditioneel hoekhuis

Kipdorp 36, Antwerpen (Antwerpen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.