Kipdorpvest

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Antwerpen
Deelgemeente Antwerpen
Straat Kipdorpvest

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Antwerpen (geografische inventarisatie: 01-01-1976 - 31-12-1992).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Tussen Kipdorpbrug en Hopland. Waarschijnlijk ontstaan in de tweede helft van de 16de eeuw als binnenweg langs de Spaanse vesten, en enkel aan de westzijde bebouwd; bij het slopen van laatstgenoemde en het aanleggen van de boulevards in 1865-69 werd deze straat gerevaloriseerd en ook de oostzijde werd bebouwd en aanvankelijk "Kipdorppoortvest" genoemd. Straat met licht gebogen tracé met een heterogene, deels verwaarloosde bebouwing (vnl. het gedeelte tussen de Kipdorpbrug en de Teniersplaats). Meest bepleisterde en beschilderde huizen uit het derde of vierde kwart van de 19de eeuw, thans meestal verbouwd, vereenvoudigd of gecementeerd: nummers 3-5, 7 (met getoogde vensters), afgewisseld met recentere meergezinswoningen met bakstenen of witte natuurstenen lijstgevels: nummers 1 (naar ontwerp van architect S. Dielvorst van 1920-30) en 11 uit het eerste kwart van de 20ste eeuw. Nieuwe hoge bouw van vijf à zes bouwlagen, die haast de gehele onpare gevelwand inneemt tussen Hopland en Teniersplaats; vermeldenswaardig is nummer 46, gemarkeerd door twee torenachtig uitgewerkte zijrisalieten, de middentravee met kolossale halfzuilen en nummer 53 met witte natuurstenen neoclassicistische lijstgevel geschraagd door Ionisch gegroefde halfzuilen en verlevendigd met frontons. De pare zijde is gemarkeerd door interessanter gevels: nummers 12, 22, 24, 26, 44, 48, 56, echter storend onderbroken door te hoge nieuwe bouw.

Bron: De Munck-Manderyck M., Deconinck-Steyaert R. & Plomteux G. met medewerking van Linters A. 1979: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Antwerpen, Bouwen door de eeuwen heen 3NB, Brussel - Gent.

Auteurs: Manderyck, Madeleine; Plomteux, Greet & Steyaert, Rita

Datum tekst: 1979

Relaties

omvat Appartementsgebouw L'Imperator

Teniersplaats 2, Kipdorpvest 33-35, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Appartementsgebouw met handelsruimte

Frankrijklei 14, Kipdorpvest 11, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Brasserie-concert Oud België

Kipdorpvest 26-30, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Burgerhuis in neoclassicistische stijl

Kipdorpvest 50, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Burgerhuis in neoclassicistische stijl

Kipdorpvest 54, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Gekoppelde burgerhuizen in Louis-Philippestijl

Kipdorpvest 36-38, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Kantoor in neoclassicistische stijl

Kipdorpvest 19, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Kantoorgebouw in eclectische stijl

Kipdorpvest 48, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Kantoorgebouw in neo-Vlaamserenaissance-stijl

Kipdorpvest 56, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Kantoorgebouw in neoclassicistische stijl

Kipdorpvest 10-12, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Société Générale Charbonnière

Kipdorpvest 44, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Stedelijke Jongensschool 1 en onderwijzerswoning

Kipdorpvest 24, Antwerpen (Antwerpen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.