Kloosterstraat (Antwerpen)

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Antwerpen
Deelgemeente Antwerpen
Straat Kloosterstraat_AN

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Antwerpen (geografische inventarisatie: 01-01-1976 - 31-12-1992).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Betrokken personen

Beschrijving

Tussen Munt- en Kronenburgstraat. Bestond reeds in de 12de eeuw en maakte toen deel uit van het Kiel; bij de stadsvergroting van 1291-1314 binnen de stadsomheining gesloten. Aanvankelijk Sint-Michielsstraat (platea Sancti Michaelis) genoemd, later "Cloosterstraten van Sint-Michiels" (vermelding in 1584), thans alleen nog Kloosterstraat naar de voormalige Sint-Michielsabdij gebouwd door de norbertijnen in 1124. Hun erf strekte zich uit van Kloosterstraat tot Schelde en van Kromme Elleboog- tot Goede Hoopstraat. Vanaf 1803 werd de abdij met bijhorende gebouwen (onder meer het Prinsenhof) gesloopt om plaats te maken voor een arsenaal en scheepstimmerwerven: de kerk, ingericht als entrepot, brandde af in 1830. Op de vrijgekomen gronden werden in 1842 de Vlaanderen-, Sint-Michiel-, Verbrande Entrepot- en Arsenaalstraat aangelegd. Winkelstraat met krommend tracé, tweemaal verbreed tot driehoekig pleintje, met name tussen Fortuin-, Goede Hoop- en Prekersstraat en tussen Kronenburg- en Scheldestraat. Concentratie van woningen uit de tweede helft van de 16de eeuw tot de eerste helft van de 17de eeuw aan de westzijde ten noorden van de Kromme Elleboogstraat, meer verspreid en met accent op het Mercator-Orteliushuis aan de oostzijde. Classicisme en laat-classicisme respectievelijk vertegenwoordigd in de nummers 45-47 en 31. Westzijde, ten zuiden van de Kromme Elleboogstraat bebouwd na 1840 zie bepleisterde lijstgevels in second empire- en neoclassicistische stijl (nummers 30-32, 34, 36-38, 46-50, 52) met tweetalig arduinen straatnaambordje op nummer 46; aan de overkant, hoek en eenheidsbebouwing van de Korte Vlierstraat uit dezelfde periode. Voorts, overwegend uit het vierde kwart van de 19de eeuw of eerste kwart van de 20ste eeuw bebouwing met homogene gevelwanden nummers 92 en 106 (gemiddeld drie bouwlagen) en de nummers 112 en 138 (gemiddeld vier bouwlagen), respectievelijk rode bakstenen gevels met stucdecor en vlakke bepleisterde gevels met kordons; het nummer 144-148 en verschillende gevels van de oostzijde met parement van gekleurde baksteen opgesmukt met mozaïeken (het nummer 169 gedateerd 1912). Belangrijke concentratie van sociale wooncomplexen: aan westzijde volledige straatwand tussen Arsenaal- en Fortuinstraat gebouwd in 1938 naar ontwerp van architect A. Francke ter plaatse van het vroeger arsenaal; aan de oostzijde voorbij nummer 91 tot aan de Willem Lepelstraat woonblok van 1976-77 naar ontwerp van architecten J. Fuyen en L. Clijmans ter plaatse van de voormalige Prekerskazerne. Van de talloze gangen en binnenblokbebouwing bleven alleen de achterhuizen van nummer 59 (eerste kwart van de 20ste eeuw, thans vernieuwd en voorzien van frisse binnentuin) bewaard en de Makelaarsplaats (nummer 181 omgevormd tot parkeergarage). Grote bressen ter hoogte van Munt- en Korte Vlierstraat (ten zuiden).

Bron: De Munck-Manderyck M., Deconinck-Steyaert R. & Plomteux G. met medewerking van Linters A. 1979: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Antwerpen, Bouwen door de eeuwen heen 3NB, Brussel - Gent.

Auteurs: Manderyck, Madeleine; Plomteux, Greet & Steyaert, Rita

Datum tekst: 1979

Relaties

omvat Burgerhuis in eclectische stijl

Kloosterstraat_AN 96, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Burgerhuis in neo-Vlaamserenaissance-stijl

Kloosterstraat_AN 9, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Burgerhuis in neo-Vlaamserenaissance-stijl

Kloosterstraat_AN 7, Antwerpen (Antwerpen)

omvat De Helle

Kloosterstraat_AN 31, Antwerpen (Antwerpen)

omvat De Roode Leeuw

Kloosterstraat_AN 33, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Eclectisch winkelhuis

Kloosterstraat_AN 2, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Ensemble neoclassicistische burgerhuizen

Kloosterstraat_AN 69, Korte Vlierstraat 11, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Geheel van vier gekoppelde rijwoningen

Kloosterstraat_AN 100-106, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Gekoppelde meergezinswoningen in neoclassicistische stijl

Kloosterstraat_AN 134-138, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Gekoppelde winkelhuizen in neoclassicistische stijl

Kloosterstraat_AN 92-94, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Gekoppelde winkelhuizen in neoclassicistische stijl

Kloosterstraat_AN 36-38, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Heilig Huisken

Kloosterstraat_AN 155-157, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Herenhuis in second-empirestijl

Kloosterstraat_AN 52, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Herenhuis met barokpoort

Kloosterstraat_AN 45-47, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Hoekcomplex in Louis-Philippestijl

Kloosterstraat_AN 30-32, Vlaanderenstraat 11, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Meergezinswoning in eclectische stijl

Kloosterstraat_AN 99, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Meergezinswoning met Sint-Rochusbeeld

Kloosterstraat_AN 161, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Mercator-Orteliushuis

Kloosterstraat_AN 15-17, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Neoclassicistisch burgerhuis

Kloosterstraat_AN 20, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Neorenaissance handelspand

Kloosterstraat_AN 110, Riemstraat 1, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Traditioneel diephuis

Kloosterstraat_AN 24, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Traditioneel diephuis

Kloosterstraat_AN 22, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Traditioneel diephuis

Kloosterstraat_AN 14, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Traditioneel diephuis

Kloosterstraat_AN 12, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Traditioneel diephuis

Kloosterstraat_AN 67, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Traditioneel diephuis

Kloosterstraat_AN 8, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Traditioneel diephuis

Kloosterstraat_AN 10, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Winkelhuis in neoclassicistische stijl

Kloosterstraat_AN 34, Antwerpen (Antwerpen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.