Lange Riddersstraat

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Antwerpen
Deelgemeente Antwerpen
Straat Lange Riddersstraat

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Antwerpen (geografische inventarisatie: 01-01-1976 - 31-12-1992).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Tussen Korte Ridderstraat en Sint-Andriesplaats. Aanvankelijk werden beide Ridderstraten - vermoedelijk ontstaan in de 14de eeuw - als "Riddersteghe" aangeduid. De toevoeging "Lange" en "Korte" dateert uit de 16de eeuw. Oostzijde deels gesloopt voor de aanleg van de Sint-Andriesplaats circa 1865. Onregelmatig tracé van de westzijde met nummers 58 en 74 op de rooilijn van 1886. Oostzijde met afwisseling van bepleisterde en gecementeerde lijst- en topgevels van gemiddeld twee traveeën en twee à drie bouwlagen waaronder verschillende huizen opklimmend tot de tweede helft van de 16de eeuw of de eerste helft van de 17de eeuw (nummers 7, 9, 13, 23, 61, 63, 77); het nummer 79 onlangs gereconstrueerd in traditionele stijl. Aan de westzijde lijstgevels met diverse parementen, drie traveeën en twee tot vier bouwlagen, overwegend gebouwd in het vierde kwart van de 19de eeuw of het eerste kwart van de 20ste eeuw. Accent op schoolgebouw nummer 48. Klassieke houten puien op de nummers 55-57, nummer 65-67, 26-28.

Bron: De Munck-Manderyck M., Deconinck-Steyaert R. & Plomteux G. met medewerking van Linters A. 1979: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Antwerpen, Bouwen door de eeuwen heen 3NB, Brussel - Gent.

Auteurs: Manderyck, Madeleine; Plomteux, Greet & Steyaert, Rita

Datum tekst: 1979

Relaties

omvat Gekoppelde winkelhuizen in neoclassicistische stijl

Lange Riddersstraat 55-59, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Groen Roose en 't Rood Leeuwken

Lange Riddersstraat 61-63, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Stadsvlinder, woning Sels

Lange Riddersstraat 12-14, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Stedelijke Jongensschool

Lange Riddersstraat 58, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Traditioneel diephuis

Lange Riddersstraat 13, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Traditioneel diephuis

Lange Riddersstraat 77, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Traditioneel diephuis

Lange Riddersstraat 14, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Witten Griffoen

Lange Riddersstraat 79, Antwerpen (Antwerpen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.