Lange Vlierstraat

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Antwerpen
Deelgemeente Antwerpen
Straat Lange Vlierstraat

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Antwerpen (geografische inventarisatie: 01-01-1976 - 31-12-1992).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Tussen Sint-Andriesplaats en Nationalestraat. Waarschijnlijk zijn de beide "Vlierstegen" geopend na de stadsuitbreiding van 1291-1314 toen de grens van Sint-Jansvliet-Steenhouwersvest verlegd is naar Kronenburg-Willem Lepelstraat. De toevoeging "Lange" dateert van de 16de eeuw. In 1869 werd de naam "Vlierstraat" officieel. In 1867 werden beide Vlierstraten verbreed en een aantal huizen van de Lange Vlierstraat gesloopt voor de aanleg van de Sint-Andriesplaats. Heterogene noordzijde met lijstgevels van drie à vier bouwlagen uit het vierde kwart van de 19de eeuw tot de 20ste eeuw; vlak, bepleisterd, gecementeerd, met parement van gele gevelsteen of rode baksteen; nummer 1A, art-decogevel van vijf bouwlagen met halfrond uitkragende boventravee. Meer homogene zuidzijde, voornamelijk bepleisterd, geopend met rechthoekige vensters in geriemde omlijsting of met afgeronde bovenhoeken; eenheidsbebouwing voor de nummers 14-16 en 22-24; puien meestal vernieuwd.

Bron: De Munck-Manderyck M., Deconinck-Steyaert R. & Plomteux G. met medewerking van Linters A. 1979: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Antwerpen, Bouwen door de eeuwen heen 3NB, Brussel - Gent.

Auteurs: Manderyck, Madeleine; Plomteux, Greet & Steyaert, Rita

Datum tekst: 1979

Relaties

omvat Gekoppelde meergezinswoningen in beaux-artsstijl

Prekersstraat 75, Lange Vlierstraat 26-28, Antwerpen (Antwerpen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.