Maarschalk Gerardstraat

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Antwerpen
Deelgemeente Antwerpen
Straat Maarschalk Gérardstraat

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Antwerpen (geografische inventarisatie: 01-01-1976 - 31-12-1992).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Tussen Mechelseplein en Schermersstraat. Deze weg, die lange tijd alleen langs de westzijde was bebouwd - aan de oostzijde lag het Sint-Joriskerkhof - dateert vermoedelijk van begin 14de eeuw, verbreding in 1899. Het driehoekige pleintje voorbij nummer 25, ontstond als voorplein van het in 1829 gebouwde Théâtre des Variétés, dat in 1896 werd gesloopt en verkaveld. Een vroegere benaming was "Sint-Jorisstraat". In 1833 werd het "Gerardstraat" naar de Franse maarschalk Etienne Maurice Gérard (Damviliers, 1773-Parijs, 1852), die in 1831 belast was met het stuiten van de Hollandse inval in België en in deze straat zijn hoofdkwartier had opgeslagen. De toevoeging "Maarschalk" dateert van 1937. Statige heren- en burgerhuizen, aan de oostzijde alle te dateren omstreeks 1830, aan de westzijde de nummers 4, 10, 18 opklimmend tot de 18de eeuw. Overwegend bepleisterde, beschilderde lijstgevels gemiddeld drie bouwlagen hoog en tot zeven traveeën breed.

Bron: De Munck-Manderyck M., Deconinck-Steyaert R. & Plomteux G. met medewerking van Linters A. 1979: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Antwerpen, Bouwen door de eeuwen heen 3NB, Brussel - Gent.

Auteurs: Manderyck, Madeleine; Plomteux, Greet & Steyaert, Rita

Datum tekst: 1979

Relaties

omvat Banque C.J.M. de Wolf

Maarschalk Gérardstraat 2, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Burgerhuis in beaux-artsstijl

Maarschalk Gérardstraat 27, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Burgerhuis in neoclassicistische stijl

Maarschalk Gérardstraat 28, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Burgerhuis met traditionele kern

Maarschalk Gérardstraat 10, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Etablissements G. Prist

Maarschalk Gérardstraat 16, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Geheel van drie gekoppelde burgerhuizen in neoclassicistische stijl

Maarschalk Gérardstraat 22-26, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Gekoppelde burgerhuizen in art-nouveaustijl

Maarschalk Gérardstraat 29-31, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Gekoppelde neoclassicistische burgerhuizen

Maarschalk Gérardstraat 3-5, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Herenhuis in eclectische stijl

Maarschalk Gérardstraat 20, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Herenhuis in neoclassicistische stijl

Maarschalk Gérardstraat 6, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Herenhuis in neoclassicistische stijl

Maarschalk Gérardstraat 8, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Hotel van Ertborn

Maarschalk Gérardstraat 4, 4A, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Neoclassicistisch burgerhuis

Maarschalk Gérardstraat 9, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Neoclassicistisch burgerhuis

Maarschalk Gérardstraat 11, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Neoclassicistisch herenhuis

Maarschalk Gérardstraat 7, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Sint-Lutgardisschool

Maarschalk Gérardstraat 18, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Winkelhuis in neoclassicistische stijl

Maarschalk Gérardstraat 30, Antwerpen (Antwerpen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.