Mechelseplein

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Antwerpen
Deelgemeente Antwerpen
Straat Mechelseplein

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Antwerpen (geografische inventarisatie: 01-01-1976 - 31-12-1992).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Tussen Vleminckveld en Schermersstraat. In de 13de eeuw zou hier al een oude kapel hebben gestaan, die aan Sint- Joris was toegewijd en in 1304 het middelpunt werd van de nieuw opgerichte Sint-Jorisparochie. Het langgerekte plein, begrensd door Schermersgracht, Maarschalk Gérardstraat, Vleminckveld, Boogkeers en Lange Gasthuisstraat, ontstond door ontruiming van het kerkhof eind 18de eeuw en sloping van de oude kerk in 1799; geruime tijd werd het met diverse omschrijvingen aangeduid, onder meer "Sint-Jorisplein". De huidige naam, reeds in gebruik in 1439, staat in verband met de vervoerdienst naar Mechelen die hier zijn factorijen had. Pare zijde beheerst door de Sint-Joriskerk; links en rechts enkele gevels uit de 17de eeuw (het nummer 6 en 24); voorts bepleisterde of gecementeerde lijstgevels uit de tweede helft van de 19de eeuw (nummers 8 en 10 met schilddak) of bakstenen huizen uit de 20ste eeuw. Nummer 26 met Onze-Lieve-Vrouwebeeldje op kleine sokkel en lichtarm. Onpare zijde met eenheidsbebouwing aansluitend bij de Sint-Jorispoort (tweede kwart van de 19de eeuw) en lijstgevels van drie bouwlagen uit het vierde kwart van de 19de eeuw en de 20ste eeuw.

Bron: De Munck-Manderyck M., Deconinck-Steyaert R. & Plomteux G. met medewerking van Linters A. 1979: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Antwerpen, Bouwen door de eeuwen heen 3NB, Brussel - Gent.

Auteurs: Plomteux, Greet & Steyaert, Rita

Datum tekst: 1979

Relaties

omvat Ambtswoning hoofdapotheker Sint-Elisabethsgasthuis

Mechelseplein 1, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Café in neo-Vlaamserenaissance-stijl

Mechelseplein 21, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Dokterswoning Takx

Mechelseplein 18, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Herberg Boer van Tienen

Mechelseplein 6, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Neoclassicistische eenheidsbebouwing

Mechelseplein 7-19, Sint-Jorispoort 1-27, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Parochiekerk Sint-Joris

Mechelseplein 22, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Pastorie Sint-Jorisparochie

Mechelseplein 24, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Zijportaal van de Sint-Joriskerk

Mechelseplein 22, Schermersstraat zonder nummer, Antwerpen (Antwerpen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.