Meir

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Antwerpen
Deelgemeente Antwerpen
Straat Meir

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Antwerpen (geografische inventarisatie: 01-01-1976 - 31-12-1992).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Tussen Meirbrug en Leysstraat. Oudste gedeelte aan de Huidevettersstraat (13de eeuw) oorspronkelijk enkel een stilstaand water (thans nog het breedste stuk), vandaar de benaming "Meere", waarschijnlijk ook gebruikt als houtdok, zie naam "Houtmeere". Verder uitgebreid tot de Wapper bij de tweede stadsvergroting in 1291-1314 en tot aan de Jezusstraat in 1410, werd er middenin 1489 een vaart getrokken tussen de Meirbrug en de Wapper met twee bruggen ter hoogte van de Twaalfmaandenstraat en de Klarenstraat; deze sloot aan op de Herentalsevaart via de Wapper en zorgde voor zoetwater; in 1541 gedeeltelijk overwelfd, werd de Meir spoedig een voorname, aristocratische straat, terwijl de benaming tijdens de 18de eeuw evolueerde naar "Meer", "Meir", "Place de Meir" en "Meirplaats"; vanaf 1527 tot eind de 18de eeuw prijkte tegenover de Huidevettersstraat een monumentaal kruisbeeld. Van de talrijke 16de en 17de eeuwse kloosters, de Onze-Lieve-Vrouwebroeders (Sint-Jan Berchmanscollege), de miniemen (nummers 89 en volgende), en de cellebroeders (hoek Cellebroedersstraat), is niets meer zichtbaar; uit de 18de eeuw zijn echter twee prachtige patriciërshuizen overgebleven, het zogenaamd Osterriethhuis en het Koninklijk Paleis. De drang naar pronkerig machtsvertoon in de 19de en de 20e eeuw deden het kleine pittoreske verdwijnen voor imposantere representatieve gebouwen, onder meer talrijke banken en verzekeringsmaatschappijen, zo de nummers 23-25, 75, 79, 87, 111-115, 28-32, 48, 54, 58, 74 tot 80. Thans belangrijk winkelcentrum; vandaar de meestal tot winkelpui verbouwde begane gronden. Uitdeinend naar de Meirbrug met een gebogen tracé, is voornamelijk de zuidelijke gevelwand in het oog springend; behouden gesloten karakter, enkel opengebroken aan de Wapper, benadrukt door de concave gevel van de Stadsfeestzaal, die de overgang maakt met de pompeuze Leysstraat, in contrast met de overwegend kleinschalige meest neoclassicistische lijstgevels aan de noordelijke zijde tussen de nummers 13 en 57.

Bron: De Munck-Manderyck M., Deconinck-Steyaert R. & Plomteux G. met medewerking van Linters A. 1979: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Antwerpen, Bouwen door de eeuwen heen 3NB, Brussel - Gent.

Auteurs: Linters, Adriaan & Plomteux, Greet

Datum tekst: 1979

Relaties

omvat Appartementsgebouw van de Société Belge Immobilière

Meir 60, Kolveniersstraat 6-8, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Banque de Reports, de Fonds Publics et de Dépôts

Meir 48, Antwerpen (Antwerpen)

omvat British Dominions House

Meir 12, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Burgerhuis in Louis-Philippestijl

Meir 40, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Burgerhuis in Louis-Philippestijl

Meir 105, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Classicistisch herenhuis

Meir 61-63, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Coutellerie-Orfèverie Tilquin

Meir 99, Antwerpen (Antwerpen)

omvat De Cleynen Sint-Arnold

Meir 54, Antwerpen (Antwerpen)

omvat De Drie Koningen en Galerie Campo

Meir 55, Antwerpen (Antwerpen)

omvat De Roose en Het Peerd in de Wieg

Meir 87, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Gekoppelde herenhuizen in Louis-Philippestijl

Meir 23-25, Antwerpen (Antwerpen)

omvat General Buildings

Meir 14, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Grands Magasins Leonhard Tietz

Meir 82, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Handels- en kantoorgebouw in art-decostijl

Meir 107, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Handels- en kantoorgebouw in art-nouveaustijl

Meir 41, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Handels- en kantoorgebouw Manfield & Sons

Meir 27, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Handels-, kantoorgebouw en tentoonstellingszaal Wynen

Meir 47, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Het Wapen van Spanje

Meir 79, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Hotel Geelhand

Meir 52A, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Kantoorgebouw Agence Maritime Internationale

Meir 1, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Kantoorgebouw Caisse Hypothécaire Anversoise

Meir 22-24, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Kantoorgebouw Imperial Continental Gas Association

Meir 58, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Kantoorgebouw Miele & C°

Meir 19, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Kledingwinkel C&A

Meir 66, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Koninklijk Paleis

Meir 50, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Laatclassicistisch burgerhuis met barokke Onze-Lieve-Vrouw

Meir 39, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Le Lloyd Belge

Meir 89-95, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Librairie O. Forst

Meir 75, Antwerpen (Antwerpen)

omvat London County Westminster & Parr's Bank Limited

Meir 28-30, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Neoclassicistisch burgerhuis

Meir 73, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Neoclassicistisch burgerhuis met traditionele kern

Meir 45, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Neoclassicistisch burgerhuis met traditionele kern

Meir 43, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Neoclassicistisch herenhuis

Meir 109, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Neoclassicistisch winkelhuis

Meir 10, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Osterriethhuis

Meir 85, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Pakhuis

Otto Veniusstraat zonder nummer, Meir 82, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Restant van laatclassicistisch herenhuis

Meir 37, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Stadsfeestzaal

Meir 76-80, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Tearoom Blumer

Meir 6, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Telefooncentrale Regie van Telegraaf en Telefoon

Meir 127, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Traditioneel diephuis

Meir 17, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Winkelhuis in beaux-artsstijl

Meir 29, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Winkelhuis in neoclassicistische stijl

Meir 83, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Winkelhuis met eclectisch gevelfront

Meir 16, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Woon- en handelscomplex in eclectische stijl

Meir 111-115, Cellebroedersstraat 16-20, Antwerpen (Antwerpen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.