Mutsaardstraat

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Alternatieve naam Mutsaertstraat (1976)
Provincie Antwerpen
Gemeente Antwerpen
Deelgemeente Antwerpen
Straat Mutsaardstraat

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Antwerpen (geografische inventarisatie: 01-01-1976 - 31-12-1992).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Van Klapdorp naar Blindestraat. De straat lijkt circa 1478 getrokken te zijn van het klooster der minderbroeders tot aan de voormalige Achterstraat (Lange Noordstraat), verder doorgetrokken tot op het Klapdorp circa 1490. Aanvankelijk zogenaamd "(Lange) Minderbroedersstraat". Huidige benaming, daterend uit einde 18de eeuw, zou afkomstig zijn van de familie Mutsaert, door wier eigendom de straat liep. Destijds waren hier twee godshuizen: het Godshuis der Zeven Bloedstortingen dat in 1562 verhuisde naar de Rodestraat en het in 1961 openbaar verkochte Godshuis der Zeven Weeën. Overwegend 19de- en 20ste-eeuwse bebouwing geaccentueerd door enkele herenhuizen (nummers 13, 29, 8, 30 en 32); topgevels (nummers 25, 14, 30 en 32) en de Academietuin en -gebouwen (nummer 31). Hoekhuis met Korte Noordstraat uit de tweede helft van de 19de eeuw met oude ordonnantie en oorspronkelijke kroonlijst op consoles doch een modern parement van witte gevelsteen.

Bron: De Munck-Manderyck M., Deconinck-Steyaert R. & Plomteux G. met medewerking van Linters A. 1979: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Antwerpen, Bouwen door de eeuwen heen 3NB, Brussel - Gent.

Auteurs: Manderyck, Madeleine; Plomteux, Greet & Steyaert, Rita

Datum tekst: 1979

Relaties

omvat Armenschool

Mutsaardstraat 31, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Burger- en winkelhuis in neoclassicistische stijl

Mutsaardstraat 9-11, Antwerpen (Antwerpen)

omvat De Draeck

Mutsaardstraat 30, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Directeurswoning Academie

Mutsaardstraat 29, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Dokterswoning in Louis-Philippestijl

Mutsaardstraat 18, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Gekoppelde burgerhuizen in eclectische stijl

Mutsaardstraat 19, Raapstraat 13, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Godshuis De Zeven Weeën

Mutsaardstraat 24-28, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Herenhuis in barokstijl

Mutsaardstraat 32, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Koninklijke Academie voor Schone Kunsten

Mutsaardstraat 31, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Museum Nottebohm

Mutsaardstraat 13, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Neoclassicistisch burger- en winkelhuis

Mutsaardstraat 10-12, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Neoclassicistisch burgerhuis

Mutsaardstraat 4, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Neoclassicistisch burgerhuis

Mutsaardstraat 16, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Neoclassicistisch herenhuis

Mutsaardstraat 8, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Traditioneel breedhuis

Mutsaardstraat 34-36, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Traditioneel diephuis

Mutsaardstraat 14, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Traditioneel diephuis

Mutsaardstraat 25, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Traditioneel diephuis

Mutsaardstraat 14, Korte Noordstraat zonder nummer, Antwerpen (Antwerpen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.