Ossenmarkt

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Antwerpen
Deelgemeente Antwerpen
Straat Ossenmarkt

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Antwerpen (geografische inventarisatie: 01-01-1976 - 31-12-1992).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Betrokken personen

Beschrijving

Tussen Lange Winkelstraat en Korte Winkelstraat. Samen met de Lange Sint-Annastraat en de Pieter van Hobokenstraat geopend in 1517 als bijkomende veemarkt. Nagenoeg driehoekig plein omringd door bakstenen, bepleisterde of gecementeerde lijstgevels uit de 19de en de 20ste eeuw, aan de noordzijde gemarkeerd door enkele oude (nummer 8) en één gereconstrueerde trapgevel (nummer 14). Het noordelijk deel van het plein is beplant met platanen. Staand Onze-Lieve-Vrouwebeeld op een hoge arduinen pijler met Mariamonogram en het jaartal 1716, smeedijzeren lichtarm. Vermoedelijk stond er reeds een pompzuil, bekroond met een zittend Madonnabeeld, in de 17de eeuw. Het huidige beeld met kind op linkerarm is van Floris de Cuijper en werd ingehuldigd op 26 mei 1947. Aan de zuidzijde van de markt lag tot voor enkele jaren de Wellens- of Wielkensgang (nummer 26) die uitgaf op het in 1641 gestichte en in 1960 gesloopte Sint-Franciscusgodshuis.

Bron: De Munck-Manderyck M., Deconinck-Steyaert R. & Plomteux G. met medewerking van Linters A. 1979: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Antwerpen, Bouwen door de eeuwen heen 3NB, Brussel - Gent.

Auteurs: Manderyck, Madeleine; Plomteux, Greet & Steyaert, Rita

Datum tekst: 1979

Relaties

omvat Begijnhof

Ossenmarkt 5, 6, Rodestraat 39, 39_2, 39_5, 43 (Antwerpen)

omvat Breedhuizen met traditionele kern

Ossenmarkt 5, 6, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Burgerhuis in neoclassicistische stijl

Ossenmarkt 17, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Twee traditionele diephuizen

Ossenmarkt 8, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Winkelhuis in neoclassicistische stijl

Ossenmarkt 19, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Winkelhuis in neoclassicistische stijl

Ossenmarkt 20, Antwerpen (Antwerpen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.