Sint-Andriesplaats

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Antwerpen
Deelgemeente Antwerpen
Straat Sint-Andriesplaats

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Antwerpen (geografische inventarisatie: 01-01-1976 - 31-12-1992).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Tussen Steenbergstraat, Lange Ridderstraat, Lange en Korte Vlierstraat. In het raam van de bij Koninklijk Besluit van 7 januari 1867 goedgekeurde plannen tot sanering van het Sint-Andrieskwartier werden een aantal huizen van de Steenbergstraat, de Lange Ridderstraat en de Lange Vlierstraat gesloopt. In de plaats kwam een 4000 m² groot pleintje dat bij collegiaal besluit van 22 mei 1869 Sint-Andriesplein werd geheten. Omstreeks de eeuwwisseling werd het Sint-Andriesplaats. Noord- en westzijde zijn thans afgesloten voor het verkeer. Heraanleg met speeltuigen, zitbanken en aanplantingen in de zomer van 1978. Noord- en oostzijde met vlakke, voornamelijk gecementeerde lijstgevels onder zadel- en pseudo-mansardedaken te dateren in het vierde kwart van de 19de eeuw. Zuidzijde met voorbeelden van neotraditionele bak- en zandsteenstijl uit dezelfde periode.

Bron: De Munck-Manderyck M., Deconinck-Steyaert R. & Plomteux G. met medewerking van Linters A. 1979: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Antwerpen, Bouwen door de eeuwen heen 3NB, Brussel - Gent.

Auteurs: Manderyck, Madeleine; Plomteux, Greet & Steyaert, Rita

Datum tekst: 1979

Relaties

omvat Directeurswoning Openbare Reinigingsdienst

Sint-Andriesplaats 24, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Meergezinswoning in eclectische stijl

Sint-Andriesplaats 3-5, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Onderwijzerswoning van Jongensschool 3

Sint-Andriesplaats 23, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Openbare Reinigingsdienst

Sint-Andriesplaats 24, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Politiecommissariaat van de 4de Wijk

Sint-Andriesplaats 22, Antwerpen (Antwerpen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.