Sint-Antoniusstraat

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Antwerpen
Deelgemeente Antwerpen
Straat Sint-Antoniusstraat

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Antwerpen (geografische inventarisatie: 01-01-1976 - 31-12-1992).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Tussen Nationalestraat en Kammenstraat. In 1423 is er reeds sprake van een "Sente Anthonysstrate". Het zou echter duren tot 1434 eer ze over haar gehele lengte geopend werd (onder meer op de gronden van het erf "Sint-Anthonis" op de hoek Sint-Antoniusstraat aan zuidzijde- Kammenstraat aan westzijde). Van Nationalestraat tot Bogaardestraat: vrij homogene bebouwing uit het vierde kwart van de 19de eeuw van bepleisterde lijstgevels aansluitend bij de bouwtrant van de Nationalestraat; de nummer 3-5 en 4-6: eenheidsbebouwing. Klassieke houten puien op de nummers 1, 3, 29 (neorenaissancistisch), 61, 4, 74-78.

Bron: De Munck-Manderyck M., Deconinck-Steyaert R. & Plomteux G. met medewerking van Linters A. 1979: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Antwerpen, Bouwen door de eeuwen heen 3NB, Brussel - Gent.

Auteurs: Manderyck, Madeleine; Plomteux, Greet & Steyaert, Rita

Datum tekst: 1979

Relaties

omvat Burgerhuis in neoclassicistische stijl

Sint-Antoniusstraat 8, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Classicistisch herenhuis

Bogaardestraat 2-6, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Ensemble winkelhuizen in neoclassicistische stijl

Nationalestraat 43-53, Sleutelstraat 2, Sint-Antoniusstraat 1, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Sint-Antonius Abt

Sint-Antoniusstraat 70, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Winkelhuis in neoclassicistische stijl

Kammenstraat 80, Sint-Antoniusstraat 74, Antwerpen (Antwerpen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.