Jan van Gentstraat

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Antwerpen
Deelgemeente Antwerpen
Straat Jan van Gentstraat

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Herinventarisatie Het Zuid (Antwerpen) (geografische herinventarisatie: Mei 2010 - Januari 2013).
  • Inventarisatie Antwerpen (geografische inventarisatie: 01-01-1976 - 31-12-1992).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Betrokken personen

Beschrijving

De Jan van Gentstraat is gelegen in het Zuidkwartier, tussen de Gent- en de Bolivarplaats. De straat maakt deel uit van het oorspronkelijke verkavelingsplan van het Zuid, opgemaakt in 1875. Net zoals veel straten uitkomend op het Zuidstation dat op de Bolivarplaats werd voorzien, werd de straat genoemd naar een stad die met de trein kon bereikt worden. In 1875 werd de straat Gentstraat genoemd, pas sinds 1937 werd het Jan Van Gentstraat.

Anno 2010 is de straat een zeer drukke verbindingsweg naar het Zuid, deel uitmakend van de singel. De bebouwing oogt verwaarloosd, maar in het kader van de herwaardering van het Zuid en de ontwikkeling van het gebied ten westen van de straat tot "Nieuw Zuid", is de bebouwing sterk onderhevig aan sloop en nieuwbouw. Aan oostzijde van de straat is van de oorspronkelijke eind-19de- en begin-20ste-eeuwse bebouwing eigenlijk niets meer over. Aan westzijde wachten op nummers 4 en 6 de restanten van de suikerraffinaderij M. Meeus & Frères op sloop. De oorspronkelijke gebouwen, bestaande uit opslagplaatsen, een fabriek en een apart kantoorgebouw, ontwierp architect François Smet in 1883. Deze gebouwen werden meermaals verbouwd en herbestemd, onder meer tot sporthal en tot dancing. De hoge ronde, bakstenen fabrieksschouw bleef bewaard.

  • Stadsarchief Antwerpen, Bouwdossiers, 1883 # 1092.

Bron: -

Auteurs: Hooft, Elise

Datum tekst: 2012

Alle teksten

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Het Zuid

Antwerpen (Antwerpen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.