Arenaplein

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Antwerpen
Deelgemeente Deurne
Straat Arenaplein

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Antwerpen (geografische inventarisatie: 01-01-1976 - 31-12-1992).

Juridische gevolgen

Beschrijving

Gelegen in Deurne-Zuid, met woonwijk rond sport- en cultuurcentrum Arenahal; deze ontstond in 1956 door omvorming van het gedesaffecteerde fort, onder meer overkoepeling binnenkoer, naar ontwerp van R. Braem (nadien verbouwd). In 1947-48 waren in de buurt reeds een twintigtal woningen voor geteisterden gebouwd, het zogenaamde "Fortje", naar ontwerp van R. Braem, G. Brosens en F. Laforce. In 1966-71 werden in opdracht van de Nationale Maatschappij voor Huisvesting aan de rand van het braakliggende terrein rond het fort een reeks flatgebouwen opgericht eveneens naar ontwerp van R. Braem; de betonnen constructies (vier tot vijf bouwlagen) met organische vormgeving waren het product van zijn vernieuwde, ecologische visie op de architectuur: de buitenkant van de traditioneel opgevatte flats, werd met bewogen vormen bekleed en versierd met door de architect zelf ontworpen beeldhouwwerk. In 1973 kreeg de wijk een overdekt zwembad. In 1979-82 werd de omstreden Arenaweide met een tiental losstaande volumes bebouwd (afwisselend drie of zes bouwlagen), samen goed voor 182 appartementen, bibliotheek, verzorgingscentrum voor bejaarden, ondergrondse garages; voor dit project tekende het architectenbureau L. wouters, F. Mostien en B. Rombouts; de opsplitsing in kleinere eenheden beoogde vooral een grotere herkenbaarheid van de woonomgeving .

  • EYCKERMAN T., Gids voor Antwerpen. Moderne Architektuur, Turnhout, 1989, p. 161, 183.
  • STRAUVEN F., Renaat Braem. De dialectische avonturen van een Vlaams functionalist, Brussel, 1983, p. 88, 223-225.

Bron: Kennes H., Plomteux G. & Steyaert R. met medewerking van Wylleman L. & Himler A. 1992: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Antwerpen, Fusiegemeenten, Bouwen door de eeuwen heen in in Vlaanderen 3ND, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Plomteux, Greet

Datum tekst: 1992

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Deurne

Deurne (Antwerpen)

omvat Arenahal

Arenaplein 1, Antwerpen (Antwerpen)

is gerelateerd aan Arenawijk

Dordrechtlaan 17-85, Dordrechtlaan 8-50, Gabriël Vervoortstraat 27-109, Pastoor Holthofplein 2-8 (Antwerpen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.