August Van de Wielelei

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Antwerpen
Deelgemeente Deurne
Straat August Van de Wielelei

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Antwerpen (geografische inventarisatie: 01-01-1976 - 31-12-1992).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

In Deurne-Noord; deel van Turnhoutsebaan tussen Schotensesteenweg en grens met Wijnegem, hoofdader door de wijk Ruggeveld; huidige naamgeving in 1933 naar oud-burgemeester.

Saneringswerken uitgevoerd in 1934. Aan zuidzijde, rest van begin-20ste-eeuwse arbeidershuizen en begraafplaats Ruggeveld (sedert 1957-58), aan noordzijde eengezinswoningen met voortuintje vanaf rond 1935 en lage flatgebouwen van na 1960.

Bron: Kennes H., Plomteux G. & Steyaert R. met medewerking van Wylleman L. & Himler A. 1992: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Antwerpen, Fusiegemeenten, Bouwen door de eeuwen heen in in Vlaanderen 3ND, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Plomteux, Greet

Datum tekst: 1992

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Deurne

Deurne (Antwerpen)

omvat Bunkers of schuilplaatsen

August Van de Wielelei 4, De Vréstraat zonder nummer, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Café De Veldduif

August Van de Wielelei 114-116, Antwerpen (Antwerpen)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Parochiekerk Heilig Hart

August Van de Wielelei 177, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Pastorie Heilig Hartkerk

August Van de Wielelei 175, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Scintbrochhoeve

August Van de Wielelei 218, Antwerpen (Antwerpen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.